Advokatska kancelarija: broj 75, novembar 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? Da li je sudovi uzimaju u obzir? – povod za ovaj tekst je presuda Vrhovnog kasacionog suda (i neke druge odluke), u kojoj stoji da bi prihvatanje zahteva za izdržavanje supružnika koji je učinio preljubu, usled čega je došlo do prestanka zajednice života i narušavanja međusobnih odnosa supružnika, predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika. Dok teorija čvrsto stoji na stanovištu da zakon ne poznaje krivicu za razvod braka, odnosno prestanak bračne zajednice, tačnije da se ne uzima u obzir kod određivanja izdržavanja, očigledno je da u sudskoj praksi, uz sve ostale uslove za određivanje izdržavanja, sudovi razmatraju i pitanje krivice.

TEMA BROJA: „Ustavna žalba kao mehanizam zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda”, Maja Gluščević, advokat iz Niša – tema broja bavi se ustavnom žalbom kroz pretpostavke (uslove) za dopuštenost ustavne žalbe, predmet, rok za podnošenje, sadržaj i dejstva, a na osnovu sugestija čitalaca u prilogu se nalaze aktuelne odluke Ustavnog, ali i drugih sudova o napred navedenim pojmovima.

„Zašto nije dozvoljeno držati novac kod banaka u inostranstvu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u fokusu teme za razmišljanje je jedna konkretna odluka Narodne banke Srbije zbog ovlašćenja koja ima i odluka koje u vezi s tim donosi, te postupaka koje preduzima, a za koje autor smatra da nemaju osnov.

PRIKAZI:
Da li krivica za prestanak bračne zajednice utiče na pravo na izdržavanje? Da li je sudovi uzimaju u obzir?, dipl. prav. Nikola Aleksić

KOMENTARI:
„Zloupotreba službenog položaja u teoriji, zakonodavstvu i praksi, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Povodom jedne odluke Višeg suda u Sremskoj Mitrovici – Kad počinje dejstvo sudske odluke?“, Gojko Lazarev, sudija Višeg suda u Šapcu – parnični postupak dotakli smo temom o dejstvima prekida postupka, a porodično pravo sa aspekta različitog shvatanja određenog instituta u teoriji i sudskoj praksi, i različitih stavova u samoj sudskoj praksi.

REČ KOLEGE:
„Predlog izmena Krivičnog zakonika Republike Srbije”, Đorđe P. Mamula, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo zloupotreba službenog položaja
II. Parnični postupak – prekid postupka: nemogućnost preduzimanja radnji u postupku
III. Postupak pred Ustavnim sudom – ustavna žalba: iscrpljenost pravnih sredstava, dopuštenost, sadržaj, dejstvo ustavne žalbe
IV. Praksa Ustavnog suda: Neustavnost odredbi kojima je povređeno pravilo ne bis in idem (Uredba o merama za vreme vanrednog stanja i Uredba o prekršaju zbog kršenja zabrane kretanja)

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.