Advokatska kancelarija: broj 74, oktobar 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP ”, Ljuba Slijepčević – tema broja vezana je za međunarodnu otmicu dece prikazanu kroz domaće zakonodavstvo, međunarodnu saradnju, krivično pravo, građanskopravni aspekt i karakteristične odluke kako domaćih redovnih sudova i Ustavnog suda, tako i Evropskog suda za ljudska prava.

„Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ponovo postavljamo naizgled banalno pitanje – Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?, ali se iz teksta mogu videti problemi u praksi kod primene ovog instituta.

KOMENTARI:
„Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji.

„Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima“, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu – još jednom se osvrćemo na veštačenje veštaka saobraćajno-tehničke struke u sudskim postupcima, ali ovoga puta iz ugla sudije.

REČ KOLEGE:
„Označavanje preduzetnika u parničnom postupku”, Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Otmica maloletnog lica:
I.1. Krivično delo otmica (maloletnog lica)
I.2. Otmica – međunarodni i građanskopravni aspekt
II. Krivično procesno pravo – ispravljanje grešaka u presudi
III. Parnični postupak – preduzetnik u parničnom postupku
IV. Radno pravo – neplaćeno odsustvo
V. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda: Nepostojanje prekršaja ograničenja i zabrane kretanja lica (za vreme vanrednog stanja)
VI. Praksa Ustavnog suda

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.