Advokatska kancelarija: broj 73, septembar 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko propisanog iznosa – devizni prekršaj – prikaz odluka i promena stava Ustavnog suda i praksa Evropskog suda za ljudska prava”, Nikola Aleksić – tema septembarskog broja sadrži prikaz najznačajnijih odluka Ustavnog suda u vezi sa deviznim prekršajem odnosno, zaštitnom merom oduzimanja novca preko 10.000 evra koji nije prijavljen nadležnim organima, na čije pisanje, odnosno sakupljanje na jednom mestu su nas naveli advokati koji su nam ove odluke tražili. Date su i presude ESLJP protiv susedne države, s obzirom da protiv Srbije za sada odluka nije doneta, ali je jasno da će “pasti” odluke Ustavnog suda.

„Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje je postavljeno u TEMI ZA RAZMIŠLJANJE, uz ukazivanje na značaj tačnog određenja propisa koji se primenjuje i pravilno postavljenih premisa.

PRIKAZI:
„Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o opštem upravnom postupku u praksi”, Saša Kulić

„Nedavanje o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda – kao i tema broja bavi se vrlo čestim prekršajem, nedavanjem o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj.

REČ KOLEGE:
„Zastupništvo u našem pravnom sistemu”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Prekršaji – nedavanje podataka o licu koje je upravljalo vozilom
II. Veštačenje u parničnom postupku
III. Zastupanje
IV. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda – nadležnost vanparničnog suda u postupku upisa u matičnu knjigu lica rođenih na teritoriji AP KIM
V. Praksa Ustavnog suda:
– primena odredbi o pravičnom suđenju na privremene mere
– opasnost od bekstva stranog državljanina životno vezanog za druge zemlje
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava:
– nepostojanje diskriminacije zbog različitih socijalnih naknada za civilne i vojne invalide

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.