Advokatska kancelarija: broj 71/72, jul/avgust 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

U tekstu „Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci”, bavimo se izuzetno aktuelnom problematikom o načelu pravičnosti kod dosuđivanja troškova postupka. Vrhovni kasacioni sud je u skorije vreme povodom ovog pitanja doneo nekoliko odluka po posebnoj reviziji.

TEMA BROJA: „Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama”, Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – tema broja vezana je za novi Zakon o javnim nabavkama koji se primenjuje od 1. jula, odnosno za postupak zaštite prava koji je pretrpeo određene promene, a s’ obzirom da su brojni ponuđači angažovali advokate u ovom postupku.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi mogućnošću davanja otkaza trudnicama, a konkretan povod za pisanje ovog komentara je loše napisan propis, čiji tekst se, što je još gore, i potpuno pogrešno interpretira i tumači.

PRIKAZI:
„Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

KOMENTARI:
„Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – sa brojnim sentencama iz sudske prakse, kao prilogom.

„Primena uslovnog otpusta u Srbiji“, prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – potkrepljen aktuelnim odlukama sudova.

„Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete“, Prim. dr Šćepanović Gavrilo, sudski veštak

REČ KOLEGE:
„Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci”, Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo i procesno pravo – krivično delo prikrivanje
II. Krivično materijalno pravo – uslovni otpust
III. Parnični postupak – troškovi postupka
IV. Suđenje u razumnom roku – pregled najznačajnijih odluka
V. Radno pravo – posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
VI. Novi zaključak i pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda – Dozvoljenost revizije kada drugostepeni sud ukine prvostepenu presudu i odbaci tužbu

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.