Advokatska kancelarija: broj 70, jun 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: „Korona i radni odnosi”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o radnim odnosima u vreme vanrednog stanja, odnosno epidemije virusa Korona, kao „prognoza” budućih sporova (iako su prve tužbe već stigle u sudove) zbog nepoštovanja prava zaposlenih, nesprovođenja zakonskih procedura, diskriminacije i dovođenja zaposlenih u nejednak položaj bez opravdanog razloga, a prema informacijama kojima raspolažemo prve tužbe su već stigle u sudove.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Prekršajna odgovornost maloletnika”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst čiji je povod pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda – „Ni kraćeg shvatanja, ni više materijala za razmišljanje”.

KOMENTARI:
„Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa -”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – komentar je potkrepljen sentencama o umišljaju uopšte, direktnom i eventualnom umišljaju, odnosom sa motivom i pobudom i “tretmanom” umišljaja u krivičnom procesnom pravu.

„Zaštita prava ponuđača pred Vrhovnim kasacionim sudom – kada je moguća, a kada ne“ dipl. prav. Nikola Aleksić – iz upravnog prava osvrćemo se na javne nabavke, odnosno zaštitu prava ponuđača pred Vrhovnim kasacionim sudom prema još važećem, ali i novom Zakonu o javnim nabavkama koji uskoro počinje da se primenjuje.

REČ KOLEGE:
„Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – tekst problemima kod isključenja iz mreže daljinskog grejanja, a kao redakcijski prilog izdvojili smo neke od najinteresantnijih odluka sudova u vezi sa ovim pitanjem.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – umišljaj
II. Prekršaji – maloletnici
III. Obligacioni odnosi – daljinsko grejanje
IV. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: Naknada troškova na ime PDV-a na advokatske usluge (novi, izmenjeni stav)
V. Praksa Ustavnog suda: Izuzimanje od nacionalizacije i ostavljanje nepokretnosti u isključivoj svojini

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.