Advokatska kancelarija: broj 68/69, april-maj 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: “Pravo u doba korone”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – zašto je ovaj tekst izabran za temu broja ne treba posebno objašnjavati, uzimajući u obzir da se pravna struka malo šta pitala za vreme vanrednog stanja, a posledice su nepoštovanje Ustava i zakona za vreme vanrednog stanja, pretpostavke nevinosti i drugih načela.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Šta je clausula intabulandi?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj tekst bavi se problemima koji nastaju u vezi sa clausulom intabulandi, odnosno nedavanjem iste i korišćenjem „ucenjivačkog kapaciteta“ od strane investitora.

PRIKAZI:
„Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama“?”, dipl. prav. Nikola Aleksić – šta je cilj ovog zakona, puko ispunjenje obaveza države ili želja da se zaista otkrije šta se desilo sa decom.

KOMENTARI:
“Pravo na pravično i fer suđenje”, Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda

“Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva”, Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

“Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

“Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Pravni poslovi u našem pravnom sistemu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – teško ubistvo iz niskih pobuda
II. Svojinskopravni odnosi:
II.1. Clausula intabulandi
II.2. Susedsko pravo – imisije
III. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda: Ko i kada snosi troškove postupka na ime angažovanja branioca po službenoj dužnosti?
IV. Praksa Ustavnog suda: Nepodobnost izjava političkog protivnika da nanesu štetu zbog povrede ugleda i časti političaru
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: “uzimanje DNK uzorka predstavljalo je ometanje „privatnog života“…

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.