Advokatska kancelarija: broj 66, februar 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Da li advokat ima pravo na nagradu za obavljen poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja osumnjičenog pred MUP-om Republike Srbije? – izjasnio se Vrhovni kasacioni sud.

Da li sudija koji je bio član tužilaštva kada je protiv okrivljenog podignuta optužnica može biti nepristrasan? – Pročitajte stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ovim pitanjem.

Da li mora postojati uzajamnost sa stranom državom kod vraćanja imovine i obeštećenja? Koliko može trajati obaveza plaćanja sudskih penala? – odgovore daje Ustavni sud.

TEMA BROJA: “Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – Tema broja bavi se položajem i ulogom javnog tužioca, što je i u medijima trenutno vrlo aktuelna tema.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Kada se stiče pravo na godišnji odmor i kako se koristi, trebalo bi da bude nešto što je jednostavno i svima poznato, ali zakonske odredbe vrlo često izazivaju nedomice, pogrešnu primenu zakona i konačno sudske sporove, te je iz tog razloga predmet teme za razmišljanje.

KOMENTARI:
Veštačenje saobraćajnih nezgoda, između ostalog i visine naknade štete koja je njima uzrokovana i položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana, problemi su kojima se bavimo u ovom broju, a takođe ni kritika nije izostala, jer ukazujemo na jedan od najvećih propusta zakonodavca kod propisivanja pravila opšteg upravnog postupka:

„Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku” – dipl. prav. Saša Kulić

“Povrede u saobraćajnim nezgodama – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, Docent dr sci., saob. ing., Pavle Galić, sudski veštak, Beograd

REČ KOLEGE: “Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana”, Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Radno pravo – pravo na godišnji odmor
II. Stambeno pravo
III. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – ZKP, KZ, advokatska tarifa, oduzimanje imovine…
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.