Advokatska kancelarija: broj 63, novembar 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

U novom broju časopisa „Advokatska kancelarija”, novembar 2019, objavljujemo dve nove odluke Ustavnog suda u kojima je zauzeo suprotno mišljenje u odnosu na Vrhovni kasacioni sud: Vrhovni kasacioni sud smatra da je zahtev za preispitivanje sudske odluke dozvoljen ako je podnet protiv odluke Upravnog suda kojom je odlučivano o zakonitosti akta koji je predmet upravnog spora a ne i protiv odluke Upravnog suda kojom je odlučeno da ne postoje procesni uslovi za vođenje upravnog spora.

Ustavni sud je drugačijeg mišljenja.

U drugom slučaju Ustavni sud napominje da se revizija ne može odbiti bez obrazloženja, odnosno bez iznošenja ma kakvih razloga u vezi sa pravnosnažnom odlukom koja se pobija, čak i bez konstatacije o nepostojanju potrebe za detaljnim obrazloženjem presude, jer čini nepravičnim postupak donošenja revizijske odluke.

TEMA BROJA: “Pretpostavka nevinosti u teoriji i praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – tema novembarskog broja bavi se značajem i sadržinom pretpostavke nevinosti, kroz međunarodne i domaće propise, praksu Evropskog suda za ljudska prava, ali i domaćih, od Ustavnog do redovnih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li se „oportunista“ zauvek „izvukao“?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – naslov ovog komentara trebalo bi čitati kao pitanje, da li se može suditi za prekršaje koji su obuhvaćeni opisom krivičnog dela za koja je primenjeno načelo oportuniteta?

PRIKAZI:
“Izmene Zakona o patentima sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikazujemo izmene Zakona o patentima uz komentar određenih “sumnjivih” rešenja i sa posebnim osvrtom na pronalazak iz radnog odnosa, a kao prilog data je nainteresantija sudska praksa u vezi sa ovim pravnim fenomenom.

KOMENTARI:
„Novine kojima je poboljšan tekst ZIO, nedostaci u Zakonu o izmenama („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) i slabosti koje nisu otklonjene” – Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – pročitajte koje su to najznačajnije novine u izvršnom postupku, u primeni od 1. januara 2020. godine.

“Preobražaj radnog odnosa”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

TABELA ADVOKATSKA TARIFE ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI – U Tabeli su dati iznosi u dinarima, i to po svim postupcima, podnescima i radnjama. Dakle, prilikom primene tabele ne morate obračunavati bodove, jer je redakcija Profi Sistem Com-a za Vas to već uradila.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja:
I.1. Materijalno pravo
I.2. Procesno pravo
I.3. Maloletnici u saobraćaju
II. Pretpostavka nevinosti:
II.1. Sa aspekta krivičnog prava
II.2. Sa aspekta javnog informisanja
III. Intelektualna svojina – patent
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Nepristrasnost sudije
izuzetog samo u jednom od dva postupka protiv istog okrivljenog

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.