Advokatska kancelarija: broj 62, oktobar 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: “Osporavanje žiga”, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda – “Povod pisanju ovog članka je pravosnažno presuđenje novijeg datuma, koje svojim obrazloženjem daje dragocen prilog pravilnom rešavanju predmeta u pravno delikatnoj materiji osporavanja žiga, gde sudska praksa inače nije u potrebnoj meri ujednačena.”

Kao prilog ovom tekstu izdvojili smo najznačajnije odluke u vezi sa ovim pravnim institutom.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje postavljeno u temi za razmišljanje izazvano je spornim ovlašćenjem Narodne banke Srbije da – kažnjava.

PRIKAZI:
“Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji”, dipl. prav. Goran Petrović, Instruktor složene teorijske obuke-specijalista, SMATSA doo, Centar za obuku ANS osoblja

KOMENTARI:
„Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ” – Teorijski pristup i sudska praksa, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:
“Advokatski moral-segment profesionalne etike”, Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – laka telesna povreda
II. Obligaciono pravo – poslovodstvo bez naloga
III. Intelektualna svojina – osporavanje žiga
IV. Nova shvatanja Vrhovnog kasacionog suda – Mogućnost da se zahteva uplata premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje
V. Praksa Ustavnog suda – Subjektivno preinačenje ili uređenje tužbe kod pravnog sledbeništa tuženog

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.