Advokatska kancelarija: broj 61, septembar 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

TEMA BROJA: “Da li roditelj ima pravo na regres izdržavanja od drugog roditelja? – Višegodišnje sporno pitanje, neujednačena sudska praksa i odluka Ustavnog suda (za koju se izgleda ne zna)”, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za ovaj tekst je neujednačena, odnosno nejednaka prema svim strankama, sudska praksa u vezi sa pravom roditelja na regres izdržavanja od drugog roditelja, odnosno u vezi sa pitanjem da li roditelj spada u lica koje imaju takvo pravo u smislu člana 165. Porodičnog zakona.

Ovo stanje traje već duže vreme, praktično od početka primene Porodičnog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005), a u tumačenju konkretne odredbe razlikuju se shvatanja apelacionih sudova, menjaju se tokom vremena stavovi Vrhovnog, odnosno Vrhovnog kasacionog suda, nauka ima svoje stanovište. O ovoj temi već je pisano, a razlog zbog čega se i mi bavimo njom je upravo ono što izdvaja ovaj časopis – niko od prethodno navedenih interpretatora odredbe o regresu, očigledno ne zna za odluku Ustavnog suda u kojoj je takođe izražen stav povodom ovog pitanja, pa čak ni sudija koji je u vreme donošenja odluke bio u sastavu ovog suda.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Šta zaista predstavlja novčana naknada zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj tekst bavi se novčanom naknadom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, zbog pogrešnog tumačenja karaktera ove naknade od strane nadležnog ministarstva.

PRIKAZI:

“Imovinski odnosi supružnika i dece kroz domaće zakonodavstvo, sudsku praksu, čl. 1. Protokola 1 i praksu ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

“Evropski sud za ljudska prava: Komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života”, dipl. prav. Nikola Aleksić – Evropski sud za ljudska prava prvi put je zauzeo stav da komunikacija između advokata i klijenta spada u okvire privatnog života.

KOMENTARI:

“„Stara“ i „nova“ krivična dela predviđena u Krivičnom zakoniku – Dekriminalizacija ili pravni kontinuitet – Kako sude naši sudovi?”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – da li su izmene Krivičnog zakonika dovele do dekriminalizacije određenih dela ili postoji pravni kontinuitet.

“Ispravljanje grešaka u rešenjima”, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:

“Uvreda i osnov isključenja protivpravnosti dela”, Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo uvrede

II. Porodično pravo – imovinski odnosi supružnika:

II.1. Posebna imovina i zajednička imovina

II.2. Deoba zajedničke imovine

III. Praksa Ustavnog suda – Hitnost odluke po žalbi na rešenje o zadržavanju i obavezno dežurstvo sudije za prethodni postupak

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Doprinos trajanju postupka kasnim podnošenjem ustavne žalbe

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.