Advokatska kancelarija: broj 6, februar 2015.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 6:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u januaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima”. Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnim beležnicima i pratećih zakona koje su bile uslov za prekid protesta advokata.

Dr Milan Škulić piše o Zahtevu za zaštitu zakonitosti u novom ZKP-u – komentar zakonskih odredaba i sporne prakse VKS-a.

U rubrici REČ KOLEGE, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda piše o Predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – prava poslodavca nasuprot pravima zaposlenog-autora dela.

Primena Uredbe o paušalnom oporezivanju advokata – oporezivanje advokata u zavisnosti da li su podneli žalbu na prethodno doneto rešenje..

Šta je umišljaj kod ubistva i postoji li jednakost građana pred zakonom obzirom na različite odluke sudova u sličnim situacijama? Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Kao TEMA ZA RAZMIŠLJANJE: “Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja” dipl. prav. Nenad Jevtić

Aktuelna sudska praksa:

• Zahtev za zaštitu zakonitosti po novom ZKP-u
• Krivično delo ubistvo u teško ubistvo
• Novija praksa Apelacionih sudova u oblasti radnog prava
• Svojinskopravni odnosi – novija praksa
• Odlaganje izvršenja rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom
• Praksa Ustavnog suda – povrede prava na pristup sudu preteranim formalizmom

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.