Advokatska kancelarija: broj 57, maj 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 57:

TEMA BROJA: “Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradukoliko je korupcija prisutna u pravosuđu, kakva je percepcija korupcije u pravosuđu od strane građana i zaposlenih u pravosuđu, kakva je kaznena politika sudova prema „deliocima pravde“ za koruptivna krivična dela, možete saznati u temi majskog broja.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Pravna priroda doplatne karte”, dipl. prav. Nenad Jevtić – dakle, tema je doplatna karta, kao jedna svakodnevna pojava, nešto što bi trebalo da bude banalna, svakodnevna, jednostavna stvar, a koja je zbog brojnih spornih pitanja i shvatanja u praksi, tokom godina postala ono što nazivamo pravnim fenomenom.

PRIKAZI:
“Prava manjinskih akcionara”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

KOMENTARI:
“Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018, odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Sudska zaštita državine”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – tekst o sudskoj zaštiti državine, odnosno o kvalitetu državine koja uživa zaštitu, činu smetanja, aktivnoj i pasivnoj legitimaciji, teretu dokazivanja i drugim važnim pitanjima.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo primanje mita izvršeno od strane lica zaposlenih u pravosudnim organima, odnosno policiji
II. Obligacioni odnosi i komunalne delatnosti – Doplatna karta
III. Svojinskopravni odnosi – Sudska zaštita državine
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Uticaj neizbežno nepovoljnog ishoda postupka na utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.