Advokatska kancelarija: broj 56, april 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 56:

TEMA BROJA: “Veštačenje fizičkih bolova u parnici”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd – ovaj tekst izabran je za temu aprilskog broja jer autor na detaljan način kroz pojam i karakteristike, vrste i kvalitet fizičkog bola, procenu fizičkog bola, numeričke skale i metode za merenje intenziteta bola i procenu bolnih stanja objašnjava veštačenje ovog, najsubjektivnijeg i jednog od najčešćih vidova nematerijalne štete.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić – možda i prvi put tema za razmišljanje, podstaknuta je odlukom suda, ali ne u negativnom kontekstu. Ovde je sud prihvatio stavove odbrane i pokazao koja je zaista uloga sudova i kako bi pravosuđe trebalo biti.

KOMENTARI:
“Funkcija konzula u građanskom postupku”, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić

“Terorizam i odgovornost države za štetu”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Oba komentara bave se značajnim temama o kojima se retko piše, te je jasan razlog njihovog objavljivanja i način na koji doprinose raznovrsnosti sadržaja ovog broja.

REČ KOLEGE:
“Abizivno raskidanje radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično i prekršajno procesno pravo – Teret dokazivanja u kaznenom postupku
II. Obligaciono pravo – Odgovornost usled terorističkih akata
III. Novi pravni stav i zaključak Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda – Posebna pravila „nasleđivanja“ u postupku vraćanja oduzete imovine
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Odsustvo direktnog učešća države u nasilju i nepodnošenje krivične prijave od strane lica koje je pretrpelo mučenje

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.