Advokatska kancelarija: broj 54, februar 2019.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 54:

TEMA BROJA: “Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – novi protokol koji donosi značajnu novinu jer propisuje da će najviši sudovi moći da od Evropskog suda traže savetodavna mišljenja u kontekstu predmeta koji se vodi pred njima.

O važnosti ovog protokola govori i činjenica da su sudije Ustavnog suda prisustvovale nedavno održanom seminaru u Strazburu, na kojem je jedna od glavnih tema bio upravo navedeni protokol.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?“, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se odnosi na pitanje krivice u slučaju primene načela oportuniteta, a neposredan povod za ovaj tekst je pitanje postavljeno od strane osiguravajućeg društva kojima je ishod ovih postupaka bitan zbog regresiranja od štetnika.

KOMENTARI:
“Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi”, dipl. prav. Marko Marjanović

“Povreda prava na žig i naknada štete”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

REČ KOLEGE:
“Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa”, Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu) – pitanje je vezano  za „čuveni” član 46. Zakona o platnom prometu, koji je prestao da važi, ali i dalje je aktuelan u sudskoj praksi.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi
II. Krivično procesno pravo – oportunitet
III. Zaštita intelektualne svojine – pravo na zaštitu žiga
IV. Platni promet – oblici plaćanja po članu 46. Zakona o platnom prometu
V. Praksa Ustavnog suda – Nedozvoljeno postupanje policije u pogledu zadržavanja lica

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.