Advokatska kancelarija: broj 32, april 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 32:

SKREĆEMO PAŽNJU: U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.

TEMA BROJA: “Ujednačavanje sudske prakse – pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca”, dipl. prav. Nikola Aleksić – tekst u kome su izloženi stavovi Vrhovnog kasacionog suda zauzeti u odluci kojom je usvojena posebna revizija, u sporu u kojem je došlo do promene poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, u toku parničnog postupka.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tema čiji je povod rečenica na koju možemo naići u mnogim kaznenim postupcima (krivičnim i prekršajnim), odnosno u mnogim presudama – da je odbrana neprihvatljiva jer je data u svrhu izbegavanja odn. oslobođenja od odgovornosti.

REČ KOLEGE: “Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva”, prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, piše o veoma složenoj materiji u krivičnom pravu, odnosno o razlici između saizvršilaca kao nosilaca radnje izvršenja, koji svojim radnjama zajedno prouzrokuju krivično delo, i saučesnika koji samo daju doprinos izvršenju dela.

Iz krivičnog materijalnog prava objavljeni su KOMENTARI:

“Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, i
“Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Pročitajte i:

“Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Krivično delo lažno predstavljanje
I.2. Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom
I.3. Saučesništvo u krivičnom delu
II. Stečajni postupak – mere obezbeđenja
III. Praksa Upravnog suda – po prigovorina u vezi sa izborom za Predsednika RS
IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Preduslov za primenu izvršenja radi uspostavljanja pređašnjeg stanja
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Svrha roka za podnošenje predstavke

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.