Advokatska kancelarija: broj 31, mart 2017.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 31:

Iz sadržaja novog broja izdvajamo tekst objavljen u rubrici REČ KOLEGE: “Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine”, Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka – o spornom stavu po kome ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine.

– Proceduralni razlozi za osporavanje stava sa aspekta Zakona o parničnom postupku i Zakona o javnom beležništvu:

Da li su bili ispunjeni uslovi propisani Zakonom o parničnom postupku da Vrhovni kasacioni sud zauzme navedeni stav?

Koji sud je mogao postaviti kao sporno pitanje – da li ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja ispravu podobnu za upis prava svojine?

– Pogrešna primena prava i pogrešno tumačenje zakona kao razlog osporavanja pravnog stava:

“Pogrešno sistematski i ciljno tumači Zakon o javnom beležništvu u delu odredbi o obaveznoj formi, zaboravljajući druge prinudne propise – Zakon o prometu nepokretnosti i druge odredbe Zakona o obligacionim odnosima, jer ovde nije reč samo o formi, već i o sačinjavanju privatnih isprava, odnosno pružanju pravne pomoći, što po Zakonu o javnom beležništvu javni beležnici ne mogu da rade, kao i o tome da stranke ne mogu ugovarati drugačiju formu od one koja je zakonom izričito propisana.”

SKREĆEMO PAŽNJU: U februaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon, već samo Odluka Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbe zakona.

TEMA BROJA: “Sud i javni izvršitelj – razgraničenje nadležnosti”, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Nina Nikolić, sudijski pripravnik – volonter u Trećem osnovnom sudu u Beogradu – temu 31. broja časopisa izabrala je praksa, odnosno problemi nastali u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a koja razjašnjava pitanja nadležnosti za odlučivanje o predlogu za izvršenje i donošenju rešenja u toku sprovođenja izvršenja, za odlučivanje o pravnim lekovima, odnosno sredstvima, za sprovođenje izvršenja…

ZA RAZMIŠLJANJE: “Problem kredita indeksiranih u CHF”, dipl. prav. Nenad Jevtić – komentar čiji je neposredni povod presuda Apelacionog suda kojom je odlučeno da se ugovor o kreditu raskida zbog bitno promenjenih okolnosti – da li ova presuda rešava problem ovih dužnika na način na koji oni žele?

Parnični postupak u ovom broju “pokriven” je komentarom “Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a krivični tekstom “Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

Pročitajte i:

“Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikaz najvažnijih odredaba novog Zakona i podzakonskih akata kojima bi trebalo da bude rešen ovaj dugogodišnji problem.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo – Presuđena stvar
II. Parnični postupak – Tužba
III. Izvršni postupak – Pokretanje postupka i nadležnost
IV. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda – Dejstvo upisa prava svojine u katastar i neophodnost utvrđenja ništavosti ugovora sudskom odlukom

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.