Advokatska kancelarija: broj 3, novembar 2014.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 3:

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u oktobru 2014. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije.

TEMA BROJA je „Produženje pritvora i rokovi, obzirom na značaj pritvora kao instituta krivičnog procesnog prava, njegovu restriktivnu primenu i dileme u domaćoj sudskoj praksi. Autor Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

U oblasti krivičnog materijalnog prava obrađena je tema u vezi sa „Trgovinom ljudima u domaćem i konvencijskom pravu sa osvrtom na prepoznavanje žrtve“, kao jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, prikazana je kroz domaće i konvencijsko pravo sa posebnim osvrtom na prepoznavanje žrtve, kao i kroz stavove zauzete u sudskoj praksi. Autor Ljuba Slijepčević.

Tema za razmišljanje je „Prekršajni postupak bez osnova i protiv pogrešnih lica“, kojom autor Nenad Jevtić, podseća da niko ne može biti kažnjen za prekršaj koji nije propisan, a kažnjavanje može da se sprovede samo u zakonitom postupku i protiv lica koja su kriva.

Sudija Upravnog suda Ruža Urošević piše o „Zahtevu za preispitivanje odluke upravnog suda“, i ukazuje na uslove za podnošenje ovog, u praksi često odbacivanog, vanrednog pravnog leka zbog neispunjenja navedenih uslova.

U vezi sa najnovijim izmenama parničnog postupka – Nikola Aleksić: „Revizija nakon izmena parničnog postupka“ – izmene u vezi sa dozvoljenošću revizije, dozvoljenost posebne revizije i druge novine.

Advokat Dejana Spasojević Ivančić – „Rešavanje radnih sporova pred arbitražom“, prednosti i mane rešavanja radnih sporova pred arbitražom.

U rubrici REČ KOLEGE:

Advokat Dragoje Andrić iznosi stav o „Odbacivanju podnesaka punomoćnika-advokata zbog nerazumljivosti i nepotpunosti sa aspekta pravne sigurnosti “.

Iz „Aktuelne sudske prakse“ posebno izdvajamo:

• Pritvor po novom ZKP i praksa ESLJP – povreda ljudskih prava produženjem pritvora u istrazi
• Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Neovlašćeno držanje opojnih droga i Omogućavanje uživanja opojnih droga – razgraničenje između ovih krivičnih dela, odnos sa krivičnim delima druge vrste
• Naknada nematerijalne štete u novijoj sudskoj praksi
• Revizijski razlozi

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.