Advokatska kancelarija: broj 26, oktobar 2016.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

Sadržaj časopisa broj 26:

TEMA BROJA: “Nezakonit otkaz i naknada štete”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu kao ukazivanje na značaj stava Ustavnog suda, praksu redovnih sudova i uticaj nove odluke Evropskog suda za ljudska prava koja stvara osnov da se postojeća sudska praksa redovnih sudova i time i ustavno-sudska praksa preispita.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Rokovi zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić – zadnji deo analize pitanja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja bavi se rokovima zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

Pročitajte i:

“Prestanak faktičkog radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

“Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda”, – razlike u priznavanju ovih troškova u parničnom i krivičnom postupku.

“Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja” kroz različite stavove sudova po pitanju računanja rokova za održaj kod promene pravnog režima, tj. izmena Zakona, sa posebnim osvrtom na Novele iz 1996. god.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Radno pravo – Faktički rad

II. Parnični postupak – Aktivna i pasivna legitimacija i pravni interes

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Praksa Ustavnog suda – Štetne posledice pasivnog držanja stranke i uslovljavanje dokazivanja visine naknade štete samo jednim dokaznim sredstvom

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Godišnja pretplata obuhvata dobijanje 12 brojeva

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava

Poručite pojedinačni primerak časopisa

Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.