Advokatska kancelarija: broj 105, april 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

U temi broja pod nazivom „Javni beležnici i izvršni postupak“ detaljno je objašnjen „odnos“ javnih beležnika i izvršnog postupka, odnosno šta mora biti utvrđeno u javnobeležničkom aktu da bi bio izvršna isprava i dr. – autor Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko sme da izriče novčane kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se spornim ovlašćenjem Komisije za hartije od vrednosti o izricanju kazni pravnom ili fizičkom licu.

KOMENTARI:
„Mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom iz čl.86 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku, u penziji

„Nepostupanje po zahtevu policije za davanje podataka iz člana 247 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – praksa i dileme“, Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu

„Povreda zabrane pušenja“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE:
„Deklaratorna tužba u autorskom i srodnim pravima“, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – mera bezbednosti zabrana upravljanja motornim vozilom
II. Prekršaji – davanje podataka o identitetu lica kome je omogućeno upravljanje vozilom
III. Radno pravo – kršenje zabrane pušenja
IV. Autorsko pravo – zaštita autorskog i srodnih prava
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Razumno prilagođavanje škole učeniku sa invaliditetom

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.