Advokatska kancelarija: broj 100, decembar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

TEMA BROJA je „Privremeno oduzimanje predmeta prilikom hapšenja i obaveza policije na izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta“- Maja Gluščević, advokat iz Niša– konkretan povod za temu broja je postupanje pripadnika PU Niš i to posebnog odeljenja za narkomaniju, koje je prilikom hapšenja od osumnjičenog koji se kretao biciklom, istu oduzelo, a da pritom za navedenu pokretnu stvar čiji je vlasnik osumnjičeni, postupajuća službena lica nisu izdala potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, iako je osumnjičenom određeno zadržavanje od strane nadležnog javnog tužioca do 48 časova.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Do kada su se mogli registrovati bicikli sa motorom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pravnim shvatanjem zauzetim većinom glasova svih sudija na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u vezi prestanka važenja potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za bicikl sa motorom.

PRIKAZ:
„Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka u Srbiji“, Goran M. Ćiraković, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Poreska utaja“, Prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
„Zatezna kamata na iznos otpremnine kod poništaja rešenja o otkazu“, Dipl. prav. Jelena Krstić
„Aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude u postupku javne nabavke?“, Dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE:
„Dilema između paušalnog oporezivanja i oporezivanja stvarno ostvarene dobiti“, Dr Minja Đokić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – poreska utaja
II. Krivično procesno pravo – privremeno oduzimanje predmeta
III. Novi zaključak Upravnog suda
IV. Praksa Ustavnog suda
IV.1. Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata
IV.2. Postupak po ustavnoj žalbi
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Ministarstvo finansija – paušalno oporezivanje

SJAJAN SADRŽAJ.
KOLIKO KOŠTA PRETPLATA?

Godišnja pretplata

Online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda

Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja

Besplatna dostava za štampano izdanje

Poručite pojedinačni primerak časopisa

MOGU LI POGLEDATI I OSTALE BROJEVE ČASOPISA ADVOKATSKA KANCELARIJA?

ŽELIM DA SAZNAM VIŠE O SAMOM ČASOPISU I ŠTA DOBIJAM JOŠ UZ TU PRETPLATU PORED ČASOPISA.

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.