Search

Advokatska Kancelarija: broj 111, novembar 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„Odbacivanje predstavke podnete Evropskom sudu zbog neiskorišćavanja nepostojećeg pravnog sredstva, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za temu novembarskog broja je Odluka Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 86/2023 od 11. oktobra 2023. godine. U ovoj odluci ESLJP ističe da postoji pravni lek protiv odluka Ustavnog suda i kada se on ne iscrpi predstavka podneta ovom sudu se odbacuje.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je direktor škole javni funkcioner?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se pitanjem da li je direktor škole javni funkcioner, jer Agencija za sprečavanje korupcije tvrdi da nije.

PRIKAZI:
„Nasilje u porodici u pravnom sistemu Srbije“, Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

KOMENTARI:
„Imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku“, Dušan Živković, sudija, predsednik osnovnog suda u Ubu

„Nevažnost ugovora“, Dr Đorđe Sarapa

„Zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja“, dipl. prav. Marko Marjanović

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nasilje u porodici
II. Krivično procesno pravo – imovinskopravni zahtev
III. Obligaciono pravo – ništavost ugovora
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Podnosioci predstavke koji ne žive i neposeduju imovinu u neposrednoj blizini izvora zagađenja

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari