Search

Advokatska Kancelarija: broj 110, oktobar 2023.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„Neke dileme suđenja u razumnom roku“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) je tema oktobarskog broja – bavi se, pre svega, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (koji do izlaska ovog broja časopisa možda postane i zakon), odnosno po oceni glavnog urednika ovog časopisa, novim besmislom u našem zakonodavstvu.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto se naknađuje razlika zarade kod nezakonitog otkaza?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Iako smo tekstove o nezakonitom otkazu više puta objavljivali, izgleda da je neophodno da u temi za razmišljanje obradimo još jedno pitanje, a kao prilog dajemo noviju sudsku praksu.

KOMENTARI:
„Prava, obaveze i odgovornosti organa vlasti prilikom biometrijske obrade podataka građana“, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda

„Nezakonita obrada podataka i postupanje banaka u cilju prodaje usluga“, Dipl. prav. Marko Marjanović

„Poništenje braka“, Docent dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

REČ KOLEGE:
„Komunitativni i aleatorni ugovori“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – uzimanje biometrijskih uzoraka
II. Porodično pravo – ništavost braka
III. Radno pravo – naknade štete kod nezakonitog otkaza (novija sudska praksa)
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Izuzetne okolnosti za podnošenje predstavke u ime drugog lica bez ovlašćenja

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari