Search

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
sa komentarom najznačajnijih novina

Autor komentara: Biljana Antić dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Priredile: Irena Drča i Jelena Petrović, Konsultanti u oblasti obrazovanja i radnih odnosa, urednice „Prosvetnog Pravnog Savetnika“
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 244
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

+

Aneks – tekst novih izmena i dopuna zakona objavljenih u „Sl. glasniku RS“, br. 10/2019, koje se primenuju od 23.2.2019.

Sadržaj specijalnog izdanja:

Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!

Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakona i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela…

Konkretno, komentarom su predstavljene:
I Osnovne odredbe (čl. 1.-16.)
II Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja (čl. 17.-29.)
III Razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (čl. 30.-55.)
IV Programi obrazovanja i vaspitanja i završni ispiti (čl. 56.-78.)
V Prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika (čl. 79.-88.)
VI Ustanove, druge organizacije i organi ustanove (čl. 89-134.)
VII Zaposleni u ustanovi (čl. 135-168.)
VIII Nadzor (čl. 169-173.)
IX Evidencije u obrazovanju i vaspitanju (čl. 174-184.)
X Poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini (čl. 185.)
XI Finansiranje delatnosti ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (čl. 186.-190.)
XII Kaznene odredbe (čl. 191-196.)
XIII Prelazne i završne odredbe (čl. 197.-210.)

SADRŽAJ:

• Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 – tekst Zakona sa obeležnim brojevima stavova svakog člana radi lakšeg i praktičnijeg korišćenja.

• Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – autor Biljana Antić

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

1.950

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
     
     

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari