Search

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Autor komentara: Aleksandar Milošević. Autor modela: Nikola Aleksić

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

Autor komentara: Aleksandar Milošević
Autor modela: Nikola Aleksić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.
+
Aneks – izmene i dopune iz „Sl. glasnika RS“, br. 55/2014

Sadržaj specijalnog izdanja:

U prvom izdanju novog Zakonika o krivičnom postupku, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 72/2011, a zatim više puta izmenjen i dopunjen „Sl. glasniku RS“, broj 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013, najveća pažnja posvećena je konceptu stranačke-tužilačke istrage. Ovaj zakonik predstavlja najveću izmenu osnovnog izvora našeg krivičnog procesnog prava. Postoji drugačija konstrukcija postupka, novi krivičnoprocesni instituti kao i procesni mehanizmi neredovni u našem dosadašnjem krivičnom postupku.

+
Aneks – izmene i dopune iz „Sl. glasnika RS“, br. 55/2014

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

1.750

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
     
     

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari