Specijalizovano za advokaturu

Propis Soft

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

DETALJNIJE

Redovna cena:

27.500

Akcijska
cena sa popustom:

20.900

Advokatska-kancelarija-naslovna2

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike:
• prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove,
• autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava,
• online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.

DETALJNIJE

Redovna cena:

10.450

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija

Propis Soft

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

DETALJNIJE

Cena programa bez popusta mimo paketa: 27.500

Redovna cena:

37.950

Akcijska
cena sa popustom:

25.300

Advokatska-kancelarija-naslovna2

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike:
• prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove,
• autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava,
• online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.

DETALJNIJE

Cena za časopis mimo paketa: : 10.450

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata

Propis Soft

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

DETALJNIJE

Cena programa bez popusta mimo paketa: 27.500

Redovna cena:

57.750

Akcijska
cena sa popustom:

30.800

Advokatska-kancelarija-naslovna2

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike:
• prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove,
• autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava,
• online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.

DETALJNIJE

Cena za časopis mimo paketa: : 10.450

Profi Obračun Kamata

Profi Obračun Kamata

• Najpouzdaniji program za obračunavanje svih vrsta kamata.
• Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata.

DETALJNIJE

Cena za program mimo paketa: 19.800

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata + Advokat Lider – Singl verzija

Propis Soft

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

DETALJNIJE

Cena programa bez popusta mimo paketa: 27.500

Advokatska-kancelarija-naslovna2

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike:
• prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove,
• autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava,
• online izdanje 12 mesečnih brojeva
+ poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.

DETALJNIJE

Cena za časopis mimo paketa: : 10.450

Profi Obračun Kamata

Profi Obračun Kamata

• Najpouzdaniji program za obračunavanje svih vrsta kamata.
• Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata.

DETALJNIJE

Cena za program mimo paketa: 19.800

Advokat Lider

Advokat Lider – Singl verzija

Advokat Lider je programski paket namenjen za elektronsko vođenje i čuvanje predmeta
• sa kompletnim spisima i podacima o klijentima,
• sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, kao i rokova i termina.

DETALJNIJE

 

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.