Search

Specijalizovano za advokaturu

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

Redovna cena:
28.600

Akcijska cena sa popustom: 20.900

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike: • prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove, • autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava, • online izdanje 12 mesečnih brojeva + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.
Redovna cena:
10.450

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

Cena programa bez popusta mimo paketa: 28.600

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike: • prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove, • autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava, • online izdanje 12 mesečnih brojeva + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.
Cena za časopis mimo paketa: 10.450

Redovna cena:
39.050

Akcijska cena sa popustom: 25.300

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

Cena programa bez popusta mimo paketa: 28.600

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike: • prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove, • autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava, • online izdanje 12 mesečnih brojeva + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.
Cena za časopis mimo paketa: 10.450

Profi Obračun Kamata

• Najpouzdaniji program za obračunavanje svih vrsta kamata.
• Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata.

Cena programa mimo paketa: 19.800

Redovna cena:
58.850

Akcijska cena sa popustom: 30.800

Propis Soft online + časopis Advokatska kancelarija + Profi Obračun Kamata + Advokat Lider – Singl verzija

Propis Soft online

Funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata!
PROPIS SOFT online – elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca
+ Specijalizovani servisi za advokaturu
• Opcija tumačenje i primena – sugerisanje i povezanost relevantnih akata
• Automatsko obaveštavanje o novoj sudskoj praksi
• Mogućnost sms i mail obaveštenja
• Napomene naše redakcije
+ Pristup sa mobilnih uređaja i udaljenih računara

Cena programa bez popusta mimo paketa: 28.600

Advokatska kancelarija

Stručni časopis za advokate i pravnike: • prati aktuelnu problematiku u primeni propisa kroz autorske radove, • autori su eminentni stručnjaci iz različlitih oblasti prava, • online izdanje 12 mesečnih brojeva + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda.
Cena za časopis mimo paketa: 10.450

Profi Obračun Kamata

• Najpouzdaniji program za obračunavanje svih vrsta kamata.
• Dokazan u višegodišnjoj primeni kod velikog broja sudskih veštaka, u radu sudova, izvršitelja, privrednih društava, advokata.

Cena za časopis mimo paketa: 19.800

Advokat Lider – Singl verzija

Advokat Lider je programski paket namenjen za elektronsko vođenje i čuvanje predmeta
• sa kompletnim spisima i podacima o klijentima,
• sa opcijama za praćenje finansija i advokatskih honorara, kao i rokova i termina.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari