Search

Krivična prijava javnom tužilaštvu

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU

KRIVIČNA PRIJAVA

Protiv (ime i prezime, adresa i ostali podaci o licu) zato što je (navesti vreme dešavanja) on lično (opis dela), čime je učinio krivično delo (navesti naziv dela) iz člana (broj člana) Krivičnog zakonika.

Obrazloženje

(Navesti izvršene radnje, vreme i mesto i okolnosti)

 

Predlažem

s obzirom da se radi o krivičnom delu koje se goni po službenoj dužnosti, da tužilaštvo kao mesno nadležno, protiv okrivljenog (ime i prezime) podigne optužni akt zbog krivičnog dela (navesti naziv dela) iz člana broj (broj) Krivičnog zakonika, da se u sudskom postupku saslušaju (ime i prezime i adresa svedoka), kao i da se izvedu, po potrebi, drugi dokazi, te da okrivljeni bude oglašen krivim i osuđen u skladu sa zakonom.

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PODNOSILAC PRIJAVE

_________________

(ime i prezime)

 

Prilog: (navesti pisane dokaze koji se prilažu).

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari