Search

Prosvetni Pravni Savetnik: funkcionalnost i sadržaj

Specijal namenjen vaspitno-obrazovnim ustanovama

Specijalizovano izdanje pravne baze „Propis Soft“, prilagođeno specifičnostima vaspitno-obrazovnih ustanova, organizaciji i delokrugu njihovog rada, sa ciljem da unapredi i doprinese njihovom kvalitetnijem, efikasnijem i zakonitom radu kroz ponudu sadržajnih rešenja iza kojih stoji stručan i kvalitetan tim članova pravne redakcije koji svakodnevno rade na unapređenju postojećih i uvođenju novih sadržaja.

Funkcije

Sveobuhvatna baza propisa

Propisi iz oblasti prosvete su posebno izdvojeni kako bi korisnici što jednostavnije pristupili istim. Na jednom mestu se nalazi Prosvetni glasnik i ostali važeći propisi u Republici Srbiji, prečišćeni tekstovi, hronologija citiranih izmena, prečišćeni tekstovi nevažećih propisa iz oblasti prosvete.

Kompletna baza svih propisa koji se odnose na školstvo i obrazovanje. Zakoni koji regulišu rad vaspitno – obrazovne ustanove, PKU za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama,  uredbe, odluke i pravilnici o finansiranju ustanova, normativima, standardima, o uslovima, o planu i programu, o troškovima, o upisu učenika…

Sistematizacija propisa po oblastima primene u praksi (obrazovni sistemi i ustanove, predškolsko obrazovanje, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visoko obrazovanje, učenički i studenski standard, nauka, radni odnosi, javni prihodi i rashodi i javne nabavke).

Specijal PPS sadrži i kompletan pregled i praćenje po Prosvetnim i Službenim glasilima odnosno kompletnu bazu važećih i nevažećih propisa

Propisi Alarm

Ovaj paket sadrži i sistem koji Vas automatski obaveštava o svim aktuelnostima iz oblasti prosvete.

Sistem funkcioniše tako što program prepoznaje kad god se dešava neka novina vezana za propise koji su bitni za prosvetu i automatski Vam šalje obaveštenje. Obaveštenja šalje na naslovnu stranu programa i/ili na e-mail.

Pod obaveštenjima se podrazumevaju sve novine, tumačenja, novi modeli i sve što je u nekoj pravnoj vezi sa odabranim propisima u oblasti prosvete.

Sudska praksa i službena mišljenja

Sistematizovana baza službenih mišljenja resornih ministarstava (Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog tazvoja, Ministarstva finansija, Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dr.), Komisije za tumačenje PKU, Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisije za zaštitu konkurencije i kao i mišljenja drugih organa koja doprinose jednostavnijem radu u ustanovama obrazovanja.

Putem specijala PPS omogućen je i pristup celokupnoj bazi sudske prakse i službenih mišljenja iz svih drugih oblasti prava – propisa

Modeli akata i obrasci

Bazu čini širok spektar modela opštih akata vaspitno-obrazovnih ustanova (statuti, pravilnici, poslovnici …), pojedinačnih pravnih akata (ugovori, sporazumi, rešenja, odluke, prigovori, zaključci, zapisnici, zahtevi …), i razne vrste obrazaca, kojima je pokrivena kompletna organizacija i način rada vaspitno-obrazovnih ustanova.

Pored modela iz oblasti obrazovanja bazu čine i modeli iz oblasti radnih odnosa kao i neophodni modeli za spovođenje postupka javnih nabavki u obrazovnim ustanovama sortirani po vrstama i fazama.

Model se može preuzeti iz programa i snimiti bilo gde na računaru uz pomoć opcije Preuzmi koja je sastavni deo radnog panela svakog otvorenog modela. Ovim je omogućeno da sami izvršite prilagođavanje ponuđenog modela i popunite isti. Modele možete štampati, prilagođavati ćirilično ili latinično pismo i vršiti pretragu po ključnoj reči u okviru teksta modela.

U specijalu PPS imate pristup i kompletnoj bazi modela iz svih drugih oblasti prava propisa

Ažuriranje

Ažuriranje se vrši na dnevnom nivou, svakim ulaskom u program omogućen je pristup uvek ažurnim podacima celokupne baze.

Mogućnost uvida u tačan datum poslednjeg izvršenog ažuriranja baze, zaključno sa konkretnim brojem službenog glasila i datumom njegove objave.

Pretraga – kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima – funkcioniše tako što se, nakon pokretanja Specijala Propis Soft – Prosvetni Pravni Savetnik, u polju za pretragu ukuca ključna reč pomoću koje program formira listu rezultata pretrage koji se odnose na traženu reč.

Pretraga po naslovu – podrazumeva pretragu bez obzira na redosled reči upisanih u polju za pretragu.

Pretraga prema oblastima i podoblastima specijala – odabirom konkretne oblasti ili podoblasti specijala formira se lista rezultata koji su sadržani unutar tražene oblasti/podoblasti.

Pretraga celokupne baze osnovne verzije Propis Soft

Korisnička baza

Omogućeno je formiranje Korisničke baze propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca pomoću koje korisnik na jednostavan način pristupa dokumentima koje svakodnevno koristi u svom radu, u cilju izbegavanja nepotrebnog ponavljanja pretraživanja istih dokumenata.

Ulaskom u Specijal Prosvetni Pravni Savetnik, unutar dela programa „Korisnička baza“, korisnik  može ostvariti uvid u listu dokumenata koji čine sadržinu njegove lične baze.

Svi propisi prilikom otvaranja, u radnom panelu, imaju opciju „Dodaj dokument u korisničku bazu“ (predstavljen simbolom zvezdice u desnom gornjem uglu).

Korisnička baza ima ulogu prečice pomoću koje korisnik jednostavno i brzo dolazi do svojih najčešće korišćenih dokumenata.

Pristup bilo kad, bilo gde

Program Propis Soft karakteriše jednostavan pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja gde god je Vama to potrebno uz neophodnu internet konekciju, i  bez ikakvih ostalih ograničenja.

Podrška

Korisnicima je obezbeđena tehnička podrška koja podrazumeva pomoć pri korišćenju programa, u pogledu pojašnjenja svih funkcionalnosti i korišćenju istih, i pravna pomoć u vezi sa primenom i tumačenjem propisa.

Obaveštavamo korisnike o važnim novinama i unapređenjima programa koja se tiču njegove funkcionalnosti ali i o novinama ili izmenama propisa koji se odnose na oblast obrazovanja i vaspitanja.

Korisnici programa mogu računati na pomoć pravne redakcije pri rešavanju nedoumica u primeni propisa.

Pravne konsultacije podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari