Search

Propis Soft: funkcionalnost i sadržaj

Zašto je Propis Soft najbolje rešenje ukazuju praktična upotrebljivost njegovog sadržaja, individualna prilagodljivost programa i koncipiranje funkcija prema Vašem svakodnevnom toku rada, sa čim se možete upoznati kroz najbitnije funkcionalnosti i sadržaj Propis Soft-a.

Funkcije

Sveobuhvatna baza propisa

Svi pozitivni propisi, kao i nevažeći propisi i propisi koji prestaju da važe (preko 27.700):

 • Svi važeći propisi u Republici Srbiji bez obzira na period objavljivanja,
 • Određeni zakoni i podzakonski akti još iz XIX veka,
 • Svi propisi prethodnih država,
 • Svi propisi: AP Vojvodine, grada Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Sremske Mitrovice, Užica, Smedereva, Valjeva, Leskovca, Vranja, Jagodine, Kruševca, Sombora, Zrenjanina…
 • Veliki broj nevažećih propisa, kao i oni zakoni čije se odredbe i danas primenjuju, počev od perioda Kneževine Srbije, preko Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, pa do danas (primer: Srpski građanski zakonik iz 1844.godine).

Ažuriranje se vrši dnevno, od strane naše redakcije, a pored prethodno navedenog, prate se i zakoni čiji se predlozi nalaze u skupštinskoj proceduri.

Prečišćeni tekstovi, sadržaj propisa, naglašene izmene propisa

Zakoni i podzakonski akti se otvaraju tako da je tekst prikazan u prečišćenom obliku, odnosno sa integrisanim izmenama. Na početku samog teksta date su informacije kada je objavljen propis, ko ga je doneo i navedeni su brojevi za svaki službeni glasnik u kojem je propis menjan. Počevši od prvog u kome je objavljen, zajedno sa svim ostalim brojevima u kojima su objavljivane izmene propisa. Na kraju teksta su prikazani tekstovi propisa o izmenama i dopunama.

Sadržaj zakona

Odabirom opcije sadržaj zakona, otvoriće se stablo sa datim poglavljima koje zakon sadrži. Klikom na određeno poglavlje za taj zakon, vrši se direktno pozicioniranje unutar teksta.

Istorija propisa – lista prethodnih verzija propisa

Program pruža mogućnost pregleda svih prethodnih verzija datog propisa. Pregled ovih tekstova omogućen je na dva načina:

 • klikom na linkovane brojeve glasila koji se nalaze na početku prečišćenog teksta propisa, otvoriće se verzija sa svim izmenama zaključno sa biranim brojem glasila ili,
 • odabirom opcije Istorija propisa u radnom panelu iznad prečišćenog teksta, nakon koje dobijate listu svih verzija prikazanih po broju i godini glasila.

Zakoni i povezani akti

Podzakonski akti, sudska praksa, službena mišljenja, modeli ugovora i obrazaca kao i komentari i  napomene naše redakcije direktno su povezani sa zakonom na koji se odnose. Pregled ovih tekstova omogućen je kroz članove samog teksta za određeni zakon, ali isto tako su svi ti tekstovi sumirani na jednoj listi uz tipsku podelu koju možete pogledati putem opcije Tumačenja i primena, a koja se nalazi u radnom panelu prečišćenog teksta propisa.

Odabirom ove opcije program daje listu na kojoj se nalaze svi podzakonski akti koji su doneti za odabrani zakon. Ovom opcijom su obuhvaćeni svi zakoni koji se nalaze u bazi.

Veza zakona sa pripadajućim podzakonskim aktima

Odabirom opcije Tumačenja i primena iz radnog panela, za određeni prečišćeni tekst zakona, dobićete listu na kojoj se nalaze svi podzakonski akti koji su doneti za odabrani propis.

Prečišćeni tekst zakona sadrži specifično označene članove na koje možete kliknuti i dobiti pojedinačne liste onih podzakonskih akata koji se konkretno odnose samo na birani član.

Direktna veza članova propisa sa tekstovima sudske prakse i službenim mišljenjima

Odlična pomoć za primenu propisa je direktno vezana sudska praksa i službena mišljenja za dati član.

Klikom na specifično označen član propisa, dobićete spisak svih tekstova sudske prakse i  službenih mišljenja koja se odnose na taj član.

Pored pregleda po članovima, sve ove tekstove možete pogledati sumirane na jednom mestu, i to putem opcije Tumačenja i primena i odabirom kategorije Sudska praksa i službena mišljenja.

Veza ka modelima ugovora i obrazaca koji se odnose na primenu datog propisa

Način na koji su podzakonski akti, sudska praksa i službena mišljenja povezani, važi i za modele ugovora i obrazaca.

Modeli ugovora i obrazaca su dostupni kako putem linkovanih članova u samom tekstu propisa, tako i kroz sumiranu listu na nivou celog teksta, putem opcije Tumačenja i primena, a birajući kategoriju Modeli ugovora i obrazaca, koja se nalazi u radnom panelu otvorenog teksta propisa.

Komentari i napomene

Komentari, referati i članci istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava (sudija, advokata, javnih tužilaca…), prikazi novih propisa i njihovih izmena, kao i tekstovi o najznačajnijoj, aktuelnoj sudskoj praksi i napomene redakcije za primenu propisa.

Upoređivanje propisa – paralelni prikaz dva propisa

Putem opcije Uporedi  možete jednostavnom pretragom po naslovu, lako odabrati propis sa kojim želite da uporedite trenutno otvoreni tekst propisa. Omogućeno je poređenje prečišćenog teksta propisa sa bilo kojim tekstom njegove istorije.

Prvootovoreni tekst će se naći na levoj polovini ekrana, a drugootvoreni na desnoj. U okviru svakog je omogućena pretraga u samom tekstu.

Kopiranje i štampanje kompletnog propisa ili određenog dela

Bilo da su u pitanju propisi, sudska praksa, službena mišljenja ili modeli ugovora i obrazaca, omogućena je štampa kako celog teksta, tako i selektovanog dela.

Ukoliko se opredelite da odštampate samo deo teksta, prethodno morate selektovati željeni deo, pa odabrati štampu i u okviru nje opciju Selektovano.

Svaki odštampani tekst iz programa, u zaglavlju ima informaciju o naslovu teksta koji ste odštampali, a u podnožju strane izvor štampe tj. pun naziv našeg programa, odakle je tekst i preuzet.

 
 
 
 

Propisi Alarm

Automatsko alarmiranje o svim novinama iz vaše oblasti poslovanja

Propisi Alarm je namenjen svima onima koji žele i imaju potrebu da posebno prate određene propise i budu blagovremeno obavešteni o njihovim izmenama i dopunama.

Svrha svega ovoga je da Vas program podseti alarmom na sva dešavanja kojima su obuhvaćeni vama interesantni zakoni, podzakonski akti, sudska praksa, službena  mišljenja i modeli ugovora i obrazaca, tako što će u zasebnim rubrikama stizati obaveštenja kako o svim izmenama odabranih propisa tako i o njihovim povezanim aktima a koji su bitni za njihovu primenu. Povezanim aktima su obuhvaćeni podzakonski akti, sudska praksa, službena mišljenja, modeli ugovora i obrazaca.

Postupak je jako jednostavan. Obeležite jedan ili više zakona koji su Vam posebno bitni. O svim izmenama i dopunama zakona, novim ili izmenjenim podzakonskim aktima, novom sudskom praksom, pravnim mišljenjima, novim ili izmenjenim obrascima i modelima koji se odnose na zakon koji ste odabrali da pratite bićete alarmirani tako što će se svi ovi tekstovi pojaviti u posebnoj rubrici PROPISI ALARM.

Po pojavljivanju svi naslovi su crvene boje koji nakon otvaranja i čitanja teksta menjaju boju u crno tako da uvek možete razlikovati one koje još uvek niste pregledali. Svi tekstovi ostaju na listi dok vi ne odlučite da ih uklonite. Uklanjanje iz rubrike Propisi Alarm ne znači i uklanjanje iz baze programa. Sve ove tekstove možete klasičnom pretragom uvek pronaći u programu.

Kupovinom više licenci omogućen Vam je različit odabir oblasti koje se prate, jer svaka licenca ima zaseban alarm. Na taj način, svaki korisnik ili služba u okviru ustanova ili preduzeća može imati različit segment detaljnijeg praćenja zakonske regulative sa automatskim obaveštenjima.

Propisi Alarm se isporučuje u okviru paketa Propis Soft koji Vam omogućava pristup kompletnom sistemu putem pristupne šifre sa bilo kog računara na kome postoji internet konekcija. Ovakav način ne zahteva nikakvu instalaciju niti Vašu obavezu ažuriranja jer pristupate uvek ažurnim podacima.

 
 
 
 

Sudska praksa i službena mišljenja

Baza sadrži preko 39.000 odluka iz sudske prakse, stavova sudova, objašnjenja, tumačenja i službenih mišljenja ministarstava i drugih nadležnih organa.

Povezani propisi

Tekstovi sudske prakse i službenih mišljenja direktno su povezani sa propisom na koji se odnose. Iz samog teksta sudske prakse ili službenog mišljenja jednostavnim biranjem opcije Povezani propisi pred sobom dobijate i tekst propisa za lakše tumačenje.

Pretraživanje

Pretraga sudske prakse i službenih mišljenja je omogućena po naslovu, tekstu, tipu teksta, oblasti, nadležnom organu ili datumu presude. Datum presude možete birati prema vremenskom intervalu za slučaj da nemate podatak o tačnom datumu. Rezultati pretrage sudske prakse i službenih mišljenja sortirani su po datumu donošenja, počevši od najnovijih. Kada otvorite željeni tekst, u okviru njega možete vršiti pretragu po ključnoj reči.

Izbor i redovno unošenje novih sentenci i pravnih tumačenja

Izbor sudske prakse i službenih mišljenja vrši se pažljivo, svakodnevnim praćenjem novoobjavljenih odluka, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti prava, sudijama, tužiocima i advokatima, a korisnici Propis Soft –a uvek prvi i pravovremeno dobijaju najnoviju sudsku praksu i službena mišljenja.

Štampa

Omogućena je štampa kako celog teksta, tako i selektovanog dela. Ukoliko se opredelite da odštampate samo deo teksta, prethodno morate selektovati željeni deo, pa odabrati štampu i u okviru nje opciju Selektovano. Svaki odštampani tekst iz programa u zaglavlju ima informaciju o naslovu teksta koji ste odštampali, a u podnožju strane izvor štampe tj. pun naziv našeg programa, odakle je tekst i preuzet.

Modeli akata i obrasci

Baza od preko 1.300 gotovih modela ugovora, akata, podnesaka i obrazaca iz oblasti sudskih postupaka, obligacionih odnosa, radnih odnosa, javnih nabavki, osnivanja i organizacije privrednih društava, prosvete i obrazovanja… Redovno usklađivanje modela sa izmenama propisa + modeli za novoobjavljene propise. Modeli su, kao i sva ostala dokumenta, dati i u ćiriličnom i u latiničnom pismu.

Preuzimanje dokumenta

Model se može preuzeti iz programa i snimiti bilo gde na računaru uz pomoć opcije Preuzmi koja je sastavni deo radnog panela svakog otvorenog modela. Ovim je omogućeno da sami izvršite prilagođavanje ponuđenog modela i popunite isti.

Pretraživanje

Kako biste lakše došli do željenog modela pružena je mogućnost pretrage kako po nazivu tako i uz pomoć dodatnih kriterijuma u vidu sužavanja pretrage u okviru određene oblasti ili po vrsti modela.

 
 
 
 

Ažuriranje

Uvažavajući tehničke mogućnosti i potrebe svojih korisnika, Propis Soft ima u ponudi dva tehnička rešenja: Propis Soft online i Propis Soft v.6 (desktop verzija).

Propis Soft online je unapređeno izdanje Propis Soft-a koje pruža kompletan pristup sistemu preko interneta uz pomoć pristupne šifre. Ovakav sistem ne zahteva instalaciju na Vašem računaru, nema komplikovane obuke i nema Vaše obaveze ažuriranja, jer se kompletan paket nalazi na našem serveru.

Svakim ulaskom u program pristupate uvek aktuelnoj bazi koja se ažurira više puta u toku dana.

Kod ovakvog sistema, nemate ograničenja u broju pročitanih/preuzetih podataka, niti zahteva neke dodatne uređaje. Programu možete pristupiti sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja koji ima internet konekciju. Da ne biste uvek upisivali šifru, na računarima gde najčešće koristite program, data je mogućnost da se zapamte podaci za logovanje, tako da kasnije možete ulaziti, kao i u svaki drugi program bez ponovnog ukucavanja šifre.

Bitna obaveštenja o novinama Vam takođe mogu stizati i putem SMS-a ili E-Mail servisa koji se dodatno ne naplaćuje.

Propis Soft v.6 – instalacija programa se dobija na DVD disku. Kompletan sistem se instalira na Vašem računaru. Sve izmene u zakonodavstvu, nova pravna tumačenja kao i novi i izmenjeni modeli ugovora i obrazaca preuzimaju se iz programa putem tastera Internet dopuna i mogu se dnevno ažurirati. Za one koji ne poseduju internet obezbeđeno je i mesečno dostavljanje CD-a sa svim izmenama koje su se desile u prethodnom mesecu. Prelazak sa desktop verzije na online verziju je besplatan.

 
 
 
 

Pretraga – kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima

Dovoljno je da nakon pokretanja aplikacije Propis Soft, odmah kucate ključne reči u polju za pretragu, a kao rezultat ovakve sveobuhvatne pretrage dobićete sve propise, sudsku praksu, službena mišljenja ili modele koji se odnose na otkucanu ključnu reč, odnosno pojam.

Pretraga propisa:

 • po naslovu ili tekstu propisa,
 • po oblastima primene,
 • po ključnoj reči unutar teksta,
 • po broju, godini i vrsti glasila,
 • po teritoriji primene,
 • po tipu propisa,
 • po statusu,
 • po datumu ili periodu primene propisa,
 • po datumu ili periodu objavljivanja propisa.

Pretraživanje po oblastima, kao najopširnija pretraga, kako sami korisnici navode, koristi se u situacijama kad se ne zna tačno koji propisi su potrebni u datom trenutku.

Najčešće korišćena pretraga propisa je pretraga po naslovu, obzirom da je dovoljno ukucati ključnu reč (jednu ili više) i za par sekundi se dobija spisak u kome se nalaze svi propisi koji u naslovu sadrže koren ključne reči.

Pretraga po naslovu podrazumeva pretragu bez obzira na redosled reči koje ste upisali u polju.

Pored pretrage po naslovu možete uključiti mogućnost pretrage po reči koja se nalazi u tekstu propisa, a ne mora biti sastavni deo njegovog naziva.

Objašnjenje: ukoliko odaberete opciju Traži u: TEKSTU (tačan izraz), reč koju upišete u naznačenom polju osim što će je tražiti u tekstu propisa, tražiće je i u naslovu je on sastavni deo teksta propisa. Na primer, ako ste odabrali pomenutu opciju i ukucali reč “konvencija” za rezultat ćete između ostalih dobiti Zakon o potvrđivanju Konvencije o privremenom uvozu ali isto tako i Zakon o radu u čijem tekstu se data reč spominje.

Pretraga po broju službenog glasnika je jednostavna. Ukuca se broj službenog glasnika i iz padajućeg menija odabere godina. Kao rezultat pretrage dobijamo sve propise koji su ili objavljeni ili menjani ili pak proglašeni nevažećim u datom broj glasnika.

Samostalno ili kao kombinaciju sa već pomenutim i objašnjenim kriterijumima pretrage možete koristiti i sledeće: tip propisa (zakoni, uredbe, pravilnici..), status (važeći/nevažeći), vrsta glasila, teritorija primene, objavljivanje i primena propisa po principu biranja tačnog datuma ili „od – do“ željenog datuma.

Pretraga sudske prakse i službenih mišljenja:

 • po naslovu ili tekstu (pravila pretrage po naslovu je najčešće korišćena pretraga a pravila su ista kao kod propisa);
 • po tipu (obuhvatite pretragu samo u okviru službenih mišljenja ili samo u okviru sudske prakse ili pak ukoliko želite rezultate iz obe podele ostavite startnu opciju i pretražujte objedinjujući oba tipa);
 • u okviru određene oblasti;
 • po nadležnom organu (lista ponuđenih nadležnih organa je zavisna od tipa koji ste odabrali i može sadržati listu nadležnih sudova, resorna ministarstva…);
 • po datumu ili vremenskom periodu u kome je presuda doneta (ukoliko imate tačnu informaciju kada je neka odluka doneta ili pak ukoliko niste sigurni, ali znate u kom vremenskom intervalu, onda ovaj kriterijum može olakšati pretragu koju vršite).

Pretraga modela ugovora i obrazaca:

 • po naslovu ili tekstu,
 • u okviru određene oblasti,
 • po vrsti modela.
 
 
 
 

Korisnička baza

Svi propisi, sudska praksa, službena mišljenja i modeli u radnom panelu imaju opciju Dodaj dokument u korisničku bazu (predstavljen simbolom zvezdice na desnom kraju).

Odabirom ove opcije praktično odvajate one najčešće korišćene propise, sudsku praksu, pravna mišljenja i modele u poseban deo programa koji se zove Korisnička baza.

Svi akti koje najčešće koristite – dostupni u tri klika!

Šta ovo zapravo za Vas znači?

Ulaskom u program i biranjem opcije Korisnička baza, sve one tekstove koje svakodnevno koristite, naći ćete na jednom mestu. Čak i kada u korisničku bazu unesete veći broj tekstova, lako ih možete naći, jer smo u okviru rubrike omogućili jednostavnu pretragu po naslovu.

 
 
 
 

Kalkulator sudskih taksi

Kalkulator je namenjen za obračun sudskih taksi, a izrađen je u skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95,… i 95/2018).

Omogućen je obračun u par koraka, odabirom vrste postupka, konkretnog podneska, odluke ili radnje za koju se plaća taksa, obračun taksi prema vrsti nadležnog suda, kao i izbor između nadležnog suda ili javnog izvršitelja-kada je u pitanju izvršni postupak.

 
 
 
 

Pristup bilo kad, bilo gde

Program Propis Soft karakteriše jednostavan pristup sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja gde god je Vama to potrebno uz neophodnu internet konekciju, i  bez ikakvih ostalih ograničenja.

Podrška

Za pomoć u vezi sa aktivacijom i funkcionisanjem programa dostupna je služba korisničke podrške. Prilikom prvog susreta sa programom, neophodno je da prethodno pročitate Uputstvo za upotrebu koje je dato u samom programu.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari