Search

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Autori pregleda – komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju: V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

Priredila: Redakcija Profi Sistem Com
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 259
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 i donosi brojne značajne novine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Najvažnije izmene odnose se na razlučne i založne poverioce, mere obezbeđenja, reorganizaciju, procesne norme, ali se uvode i novi instituti i preciziraju pojedine odredbe radi efikasnije primene postojećih instituta, odnosno efikasnijeg sprovođenja stečajnog postupka i namirenja poverilaca.

Cilj ovog izdanja je upoznavanje sa novinama koje su donele navedene izmene i dopune i njihovim posledicama, kako kroz praktično rešenje njihovog prikaza u prečišćenom tekstu zakona i napomene u tekstu zakona kod članova koji su menjani, tako i putem Pregleda ovih izmena i dopuna, čiji su autori sudije Privrednog apelacionog suda.

SADRŽAJ:

• Tekst Zakona o stečaju – prečišćeni tekst zaključno sa izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017. Radi lakšeg upoznavanja sa izmenama i dopunama, iste su prikazane na više načina:

– U Sadržaju izmene i dopune su navedene u zagradi pored naziva delova sadržaja.

– U prečišćenom tekstu Zakona o stečaju izmene i dopune prikazane su na dva načina:

a) podebljanim fontom i kurzivom („bold“ i „italic“) u prečišćenom tekstu zakona, ili

b) navođenjem brisanih reči i izraza kroz Napomene ispod članova (kada nije moguć prikaz pod a)).

• Pregled izmena i dopuna Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) – Autori pregleda – komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju: V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda, sudija Jasminka Obućina i sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić

I Izmene koje se odnose na saglasnosti razlučnih i založnih poverilaca

II Razlučni i založni poverioci u postupku prodaje

III Izmene koje se odnose na prodaju imovine stečajnog dužnika

III-a Izmene i dopune u odnosu na prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica

IV Izmene u odnosu na mere obezbeđenja i moratorijum

IV-a Mere obezbeđenja u prethodnom stečajnom postupku pokrenutom u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije

V Izmene koje se odnose na stečajne organe

VI Izmene koje se odnose na procesna rešenja

VII Ostale bitne izmene i dopune Zakona o stečaju

VIII Procenitelj

IX Reorganizacija

• Registar pojmova – izrađen pažljivo i detaljno, radi lakšeg korišćenja ovog izdanja i uzimajući u obzir obimnost izmena i dopuna koje donosi ovaj zakon.

Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

2.200

Po primerku

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
  • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
     
     

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari