Search

Status direktora čiji je postupak za razrešenje započet po odredbama novog zakona

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

Ako je direktor ustanove rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja razrešen dana 19.02.2018. godine, nesporno je da je razrešen u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017 – dalje: ZOSOV) koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine.

Imajući u vidu da je postupak za razrešenje direktora započet po odredbama ZOSOV, mišljenja smo da bi trebalo shodno primeniti odredbe člana 124. st. 3. i 4. ZOSOV, a što bi u konkretnom slučaju značilo da se direktor ukoliko mu miruje radni odnos, raspoređuje na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti njegovog obrazovanja, a ukoliko takvih poslova nema, ostvaruje prava kao zaposleni za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa zakonom.

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 011-00-00033/2018-04 od 1. marta 2018. god.)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari