Specijal Javne nabavke

Sigurno sprovođenje postupaka javnih nabavki po novom zakonu

Sve za novi Zakon o javnim nabavkama!!!

18 godina iskustva iz javnih nabavki – od prvog zakona iz 2002. do najnovijeg koji se primenjuje od 2020., dokaz je da znamo Vaše probleme i imamo kompletno rešenje za jednostavne, a zakonite javne nabavke i ukazuje na našu kvalifikovanost da Vam budemo sigurna podrška za praćenje i praktičnu primenu zakonske regulative. Shodno tome predstavljamo paket koji Vam obezbeđuje potpunu pravnu sigurnost i jednostavno sprovođenje postupaka javnih nabavki po važećem zakonu.

Specijal Javne nabavke: logo

GLAVNE PREDNOSTI

 • Kompletna baza svih važećih propisa i posebno izdvojeni propisi koji regulišu postupak javnih nabavki. Nema lutanja u potrazi za informacijama koje su Vama konkretno potrebne, sve što Vam je bitno za sprovođenje postupka JN posebno izdvojeno.

 • Komentari stručnjaka – Kroz program dobijate stručne radove i tumačenja stručnjaka koji se dugi niz godina bave javnim nabavkama kroz rad u Republičkoj komisiji, Upravi, odnosno Kancelariji za javne nabavke i drugim nadležnim organima.
  Biće Vam mnogo jasnije kako treba da postupate, izbegavate mogućnost grešaka i propusta, a naročito s obzirom da je novi zakon doneo brojne novine.

 • Preko 1.200 gotovih Modela i obrazaca – posebno izdvojeni modeli za postupak javnih nabavki usklađeni sa novim zakonom. Dostupna pravna akata olakšavaju Vam i pojednostavljuju pripremu dokumentacije, što ubrzava čitav postupak. Bez straha ih možete koristiti jer su uvek usklađeni sa svim izmenama zakona, za sprovođenje celokupnog postupka javne nabavke, podeljeni su prema fazi postupka.

 • Mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa –  stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, mišljenja i uputstva Uprave za javne nabavke, odnosno Kancelarije za javne nabavke i drugih nadležnih organa.

 • Odgovori na najčešće postavljana pitanja – Kada imate neko pitanje, nedoumicu kako da postupite u datoj situaciji i rokovi vas pritiskaju – odgovore na veliki broj pitanja koje su Vaše kolege već postavljale nađite u ovoj rubrici. Odgovore iskoristite za postupanje u istim ili sličnim situacijama.

 • Tumačenje i primena – Kada kliknete na član zakona dobijete: pomoć u tumačenju tog člana, gotove modele za primenu, i sudsku praksu koja se na njega odnosi. Pomislite samo koliko korisnog vremena dobijate. Povezanost akata Vam olakšava i ubrzava posao jer jednim klikom dobijate sve što Vam je potrebno za konkretnu primenu zakona.

 • Paket konsultacija – Vašim pitanjem će se pozabaviti tim koji je u proteklim godinama odgovorio na preko 10000 pitanja u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama u sprovođenju postupka javnih nabavki, odgovor dobijate u najkraćem roku u pisanoj formi. Iskoristite naše znanje i u primeni novog zakona.

 • Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN – Svakoga dana Vas čekaju nova obaveštenja o svim izmenama za propise koji su vama bitni, dok popijete prvu kafu informisaćete se o svemu bitnom što opcija Propisi Alarm prati za Vas, i potpuno sigurni možete da nastavite sa radom. Ako se brinete da neko ne zabrlja dok niste na poslu obaveštenja o izmenama možete dobijati i e mail-om i sms-om.

 • Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja – Dobijate obaveštenja od najvećeg pravnog značaja.

 • Unapređeni sistem za brzu pretragu – dovoljno da ukucate koren reči pojma koji želite da nađete, što je jako korisno kada ne znamo konkretan naziv. – Dobijete rezultate koje se odnose na celokupnu bazu i lako odaberete naophodno.

 • „Bilten Javnih nabavki“ – Povremeno ćete dobijati štampano stručno izdanje „Bilten Javnih nabavki“, odnosno uvek kada postoje bitne novine za sprovođenje postupaka. Pročitaćete komentare eminentnih stručnjaka, informisati se o aktuelnim temama i novim mišljenjima Uprave, odnosno Kancelarije za javne nabavke, uz različite specijalne dodatke. Novi brojevi su posvećeni primeni novog zakona.

 • Svakodnevno ažuriranje – Ažuriranje sistema ne traži od Vas nikakvo angažovanje. Svakodnevno ćete pristupati ažurnom sistemu i biti potpuno sigurni u informacije koje su vam dostupne. Sistem se ažurira svakodnevno automatski i besplatno za sve vreme trajanja licence.

 • Jednostavno za korišćenje – Možda se pitate koliko je vremena potrebno da se savlada rad na programu – naši novi korisnici se uvek prijatno iznenade brzinom i lakoćom kojom se snađu u programu, već posle 15 minuta vam je jasno kako funkcioniše.

“Imamo odličnu saradnju sa Profi Sistemom. Posebne pohvale na ažurnoj bazi propisa, prakse i modela koji su od velike koristi u svakodnevnom radu sa posebnim osvrtom na oblast javnih nabavki i radnih odnosa. Naročito treba istaći saradnju sa tehničkom podrškom.”

JKP „Subotička toplana“, Subotica, M. Opsenica-Vojvodić

Želim prvo da vidim sve njegove prednosti

NAJBITNIJI SADRŽAJ I FUNKCIJE

Sveobuhvatna baza propisa

Kompletna baza svih važećih i nevažećih propisa i posebno izdvojeni Propisi koji regulišu postupak javnih nabavki – Zakon o javnim nabavkama i svi pravilnici, uputstva i drugi podzakonski akti koji propisuju postupanje u ovoj oblasti.

Propisi Alarm

Sistem za automatsko obaveštavanje o svim novinama iz oblasti JN obezbeđuje alarmiranje o novinama iz oblasti javnih nabavki. Sistem obaveštenja daje na naslovnoj strani programa a moguće je i automatsko dobijanje obaveštenja sms-om i e-mailom.

Službena mišljenja, stavovi, uputstva nadležnih organa

Službena mišljenja, stavovi, uputstva Uprave za javne nabavke, odnosno Kancelarije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i drugih nadležnih organa…

Modeli akata i obrasci

Pravni akti neophodni za sprovođenje postupka javne nabavke, po postupcima započetim po starom zakonu i modeli usklađeni sa novim zakonom , podeljeni prema vrsti i fazi postupka, počevši od odluka o pokretanju postupka, konkursne dokumentacije, oglasa, izveštaja, odluka o dodeli ugovora, obustavi postupka, ugovora o javnoj nabavci, zahteva za zaštitu prava…

Ažuriranje

Ažuriranje se vrši na dnevnom nivou, svakim ulaskom u program pristupate uvek ažurnim podacima sa uključenim izmenama i prečišćenim propisima, novim službenim mišljenjima i modelima kako iz oblasti javnih nabavki, tako i iz celokupnog ostalog zakonodavstva.

Pretraga - kako do željenog akta?

Sistem centralizovane pretrage po svim dokumentima. Dovoljno je da nakon pokretanja programa Propis Soft – Specijal Javne nabavke, odmah kucate ključne reči u polju za pretragu, a kao rezultat ovakve pretrage dobićete sve propise, sudsku praksu, službena mišljenja ili modele koji se odnose na otkucanu ključnu reč, odnosno pojam koji Vam je bitan u konkretnom slučaju.

Korisnička baza

Omogućeno je formiranje Korisničke baze propisa, sudske prakse i službenih mišljenja kao i modela i obrazaca. Ukoliko svakodnevno imate potrebu za određenim aktima iz drugih oblasti, jer se pored javnih nabavki bavite i drugim poslovima, a kako ne biste svaki put vršili pretragu za isti,  omogućili smo Vam da na jednostavan način izdvojite dokumenta u svoju ličnu bazu.

Pristup bilo kad, bilo gde

Pristup programu „Specijal Javne nabavke“ omogućen je sa bilo kog računara, odnosno uređaja koji ima pristup internetu i sa bilo koje lokacije.

Podrška

Obezbeđena pravna i tehnička podrška za svakog korisnika, kroz mogućnost pravnih konsultacija sa našim pravnim timom u vezi sa nedoumicama i specifičnim situacijama oko sprovođenja javnih nabavki, odnosno kroz uputstva članova naše tehničke podrške za pravilnu primenu programa.

Ko stoji iza ovako sjajnog programskog paketa?

Kreirao tim eksperata

Na prvom mestu tim eksperata iz različitih oblasti prava zaduženih za sadržaj svih naših proizvoda, a zatim tim stručnjaka zaduženih za programiranje i sprovođenje u praksu svih ideja i zahteva vezanih za funkcionalnost.

Redakcija

Redakciju Profi Sistem-a predstavlja stručni tim pravnika i pravnih konsultanata sa dugogodišnjim iskustvom, specijalizovanim za različite oblasti prava. Redakcija je organizovana prema oblastima prava, a za svaku je zadužen poseban pravni tim koji sarađuje sa stručnjacima iz te konkretne oblasti prava.

Stručni saradnici

Jedinstvenost Specijala Javne nabavke karakterišu i autorski tekstovi i komentari stručnjaka iz ove oblasti.

Stevan Radunović – Predsednik Udruženja profesionalaca u oblasti javnih nabavki Republike Srbije, Branislav Cvetković – član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Milan Krstić – ovlašćeni predavač u oblasti javnih nabavki, Đorđe Belenzada – pomoćnik direktora RFZO i dugogodišnji član Uprave za javne nabavke, Svetlana Ražić – Uprava za javne nabavke, Danijela Bokan – Uprava za javne nabavke, Jelena Škorić – Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa…

Konsultacije

Konsultacije, podrška i drugi načini pružanja pomoći korisnicima podrazumevaju upućivanje na sadržaj naših proizvoda: propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja reguliše pravo ili obavezu od značaja za Vas; usmerenje na sudsku praksu, odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstva ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u konkretnom slučaju, a ne podrazumevaju usluge, odnosno pravnu pomoć koju vrši advokatura i nadležni organi u smislu Ustava, Zakona o advokaturi, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i drugih važećih propisa.

A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Specijala javne nabavke?

Podrška u primeni propisa

Pravna redakcija se brine da sadržaj programa uvek bude ažuran, aktuelan i usklađen sa svim novinama u zakonodavstvu.

Pomoć korisnicima – Upućivanje na propis koji reguliše konkretnu situaciju, odnosno na odredbu koja konkretno reguliše pravo ili obavezu koja za Vas od značaja; pronalaženje i usmerenje na sudsku praksu – odnosno odluku, stav, zaključak suda ili službeno mišljenje ministarstava ili drugog organa kojim je dato tumačenje nejasnih odredaba zakona ili drugog propisa koji primenjujete, kao i upućivanje na konkretan model ugovora, podneska ili drugog akta koji Vam je potreban u Vašem konkretnom slučaju.

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspolaganju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih tj. za vreme trajanja licence.

PREPORUKE

OSTALA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.