Search

Tužba radi povećanja visine izdržavanja

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(naziv suda) SUDU U (mesto)

TUŽILAC: malol. (ime i prezime, adresa), koga zastupa adv. (ime i prezime, adresa), po punomoćju izdatom od strane zakonskog zastupnika majke maloletnog deteta (ime i prezime, adresa majke maloletnog deteta).

TUŽENI: (ime i prezime, adresa).

TUŽBA

radi povećanja visine izdržavanja

U 2 primerka

Prilozi: (broj) priloga, punomoćje

Vrednost: (iznos) dinara

Pravnosnažnom i izvršnom presudom (naziv suda) suda u (mesto), P. br. (broj) od (datum) godine, razveden je brak između majke maloletnog deteta i tuženog. Njihov maloletni sin, poveren je na čuvanje i staranje majci, a tuženi je kao otac maloletnog tužioca obavezan da na ime doprinosa za izdržavanje tužioca plaća (navesti procenat)% od zarade koju ostvaruje kao zaposleni u (naziv i sedište poslodavca tuženog).

DOKAZ:

Presuda (naziv suda) suda u (mesto), P. br. (broj) od (datum) godine;

Izvod iz MK rođenih za maloletnog tužioca.

U međuvremenu su se promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, jer (navesti okolnosti koje su se promenile, a koje utiču na povećanje neophodnih izdataka za izdržavanje malol. tužioca, npr. znatno poskupljenje troškova života, cena životnih namirnica, poskupljenje udžbenika, putovanja do škole i sl.).

Takođe majka malol. tužioca, ne radi nigde, iako već duže vreme pokušava da se zaposli, i nema nikakvih primanja, te iznos koji tuženi tužioca plaća na ime izdržavanja na osnovu navedene presude više ne zadovoljava ni najnužnije egzistencijalne potrebe maloletnog tužioca.

S druge strane, tuženi ostvaruje stalna primanja koja iznose oko (iznos) dinara, što je znatno više od prosečne zarade u Republici Srbiji. Imajući da na osnovu člana 162. stav 3. Porodičnog zakona ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Tužilac smatra da bi tuženi trebalo da doprinosi izdržavanju tužioca sa najmanje (navesti procenat)% svoje zarade.

Na osnovu svega navedenog, tužilac predlaže da sud, na osnovu člana 164. i 162. stav 3. Porodičnog zakona, donese sledeću

PRESUDU

USVAJA SE tužbeni zahtev u celosti.

OBAVEZUJE SE tuženi (ime i prezime, adresa) da na ime izdržavanja maloletnog tužioca (ime i prezime, adresa) plaća mesečno (navesti procenat)% od zarade koju ostvaruje u (naziv i sedište poslodavca tuženog), umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, uplatom na tekući račun zastupnika malol. tužioca, majke (ime i prezime, adresa), broj (broj) koji se vodi kod (naziv i sedište banke) i to počev od (datum) godine i ubuduće dok postoje zakonski uslovi, a najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, pod pretnjom izvršenja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu nadoknadi troškove ovog postupka, sa zakonskom zateznom kamatom od (datum) godine pa do isplate, u roku od (broj) dana po pretnjom izvršenja.

U (mesto)

dana (datum) godine

TROŠKOVNIK:

– sudska taksa za tužbu,

– sastav tužbe po AT.

PUNOMOĆNIK

___________________

Adv. (ime i prezime)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari