Search

Predlog za uređenje korišćenja zajedničke stvari – nepokretnosti

Stručno štampano izdanje, časopis „Advokatska kancelarija“

Sve to, i još mnogo više nađite u programskom rešenju. Pogledajte detaljnije

(naziv suda) SUDU U (mesto)

 

PREDLAGAČ: (ime i prezime, adresa i jmbg).

PROTIVNIK PREDLAGAČA: (ime i prezime, adresa i jmbg).

 

PREDLOG

za uređenje korišćenja zajedničke stvari

Predlagač i protivnik predlagača suvlasnici sa udelom po (navesti udeo) na (navesti i opisati nepokretnost, vrsta, namena, lokacija – adresa, površina, struktura, upis u registar itd.).

Protivnik predlagača je bio suvlasnik na navedenoj nepokretnosti još ranije, a predlagač je svoj deo navedene nepokretnosti nasledio od svog oca pravnosnažnim rešenjem (naziv suda) suda u (mesto), O.br. (broj) od (datum) godine.

Predlagač i protivnik predlagača ne mogu da se dogovore kako da koriste zajedničku stvar, jer (navesti razloge zbog kojih se postupak pokreće, odnosno u čemu se sastoji povreda prava predlagača, npr. ne mogu da se dogovore koje prostorije da koriste posebno, a koje zajednički), te je predlagač povređen u pravu upravljanja i korišćenja zajedničke stvari.

S obzirom na  navedeno predlagač predlaže da sud donese sledeće

REŠENJE

UREĐUJE SE UPRAVLJANJE I KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI (navesti i opisati nepokretnost, vrsta, namena, lokacija – adresa, površina, struktura, upis u registar itd.), u svojini predlagača i protivnika predlagača po 1/2, na sledeći način: (navesti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvari, koje će prostorije posebno koristiti, a koje zajednički i kako će koristiti zajedničke prostorije).

Troškove u vezi sa upravljanjem i korišćenjem predmetne zajedničke stvari predlagač i protivnik predlagača će snositi (navesti kako će se snositi troškovi, npr. na jednake delove).

OBAVEZUJE SE protivnik predlagača da predlagaču nadoknadi troškove vanparničnog postupka, u roku od 15 dana od prijema rešenja, pod pretnjom izvršenja.

 

U (mesto)

dana (datum) godine

 

PREDLAGAČ

_________________

(ime i prezime)

U VEZI SA OVIM PRAVNIM AKTOM (DOKUMENTOM) IMAMO I:

Propis Soft Online

Časopisi i webinari