Search

93. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” maj 2022.

TEMA BROJA je „(Zlo)upotreba video-nadzora“, dipl. prav. Marko Marjanović – U temi majskog broja postavlja se pitanje u vezi sa tendencijom ograničavanja osnovnih ljudskih prava zarad zaštite društva.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Povod teme za razmišljanje je potreba da se analizira nešto što kod nas, po mišljenju autora nije urađeno na najbolji način, a sprovodi se već više od deceniju i po.

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari