Search

111. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ novembar 2023.

„Odbacivanje predstavke podnete Evropskom sudu zbog neiskorišćavanja nepostojećeg pravnog sredstva, dipl. prav. Nikola Aleksić – povod za temu novembarskog broja je Odluka Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) objavljena u „Sl. glasniku RS”, br. 86/2023 od 11. oktobra 2023. godine. U ovoj odluci ESLJP ističe da postoji pravni lek protiv odluka Ustavnog […]

SEMINAR: Nasilje u školama, odgovornost učenika i javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova Pozivamo vas na seminar na kojem ćemo se baviti prikazom pravnog okvira te različitim praktičnim problemima i dilemama u vezi nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i odgovornosti učenika, te analizom odredaba u vezi prava i obaveza u pogledu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. […]

110. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ oktobar 2023.

„Neke dileme suđenja u razumnom roku“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) je tema oktobarskog broja – bavi se, pre svega, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (koji do izlaska ovog broja časopisa možda postane i zakon), odnosno po oceni […]

10. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” oktobar 2023.

TEMA BROJA – „Dejstvo povlačenja izjave za zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa“, dipl. prav. Danijela Jokić, koja objašnjava kada dolazi do raskida sporazuma o prestanku radnog odnosa zbog predomišljanja zaposlenog, koja su prava zaposlenog nakon sporazumnog prestanka radnog odnosa. DETALJNIJE O IZDANJU

109. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ septembar 2023.

Tema septembarskog broja „Aktivna i pasivna legitimacija – materijalnopravno ili procesno pitanje?, Miloš Keljanović, sudijski saradnik – tema broja odnosi se na aktivnu i pasivnu legitimaciju, a razlog što je to baš tema broja, jeste što u praksi i dalje ne postoji adekvatno razumevanje ovih instituta što proizvodi i praktične implikacije. Kao prilog data je brojna praksa iz […]

9. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” avgust 2023.

Neplaćeno odsustvo izaziva mnogo nedoumica u praksi, usled nedostatka odredbe zakona koja jasno definiše i uređuje situacije kada se može odobriti neplaćeno odsustvo, kome, status zaposlenog, trajanje neplaćenog odsustva. Odgovor na ova pitanja možete pronaći u tekstu pod naslovom „Šta su problemi kod neplaćenih odsustava?“, kao i ostale nedoumice poput: Koliko traje neplaćeno odsustvo?Da li […]

107/108. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” jul/avgust 2023.

Tema dvobroja jul-avgust je „Veštačka inteligencija i šteta“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) – tema broja bavi se veštačkom inteligencijom, jer postoje brojne dileme koje se odnose na pojmovno određenje iste, njenu pravnu prirodu i značaj za sticanje i ostvarenje prava i obaveza, posebno patentnih prava, autorskih prava, […]

12. broj časopisa „Prosveta u praksi“, jul 2023.

TEMA 12. BROJA časopisa „Prosveta u praksi” je „Ocenjivanje učenika osnovne škole za koje se nastava organizuje pod specifičnim uslovima“, Dipl. prav. Biljana Antić, prosvetni inspektor   DETALJNIJE O IZDANJU

106. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” jun 2023.

„Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Prikaz najznačajnijih novina“ je tema junskog broja. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je stupio je na snagu 7. maja 2023. godine je donesen zbog usklađivanja sa pravom Evropske unije i problema koji su se javili u primeni starog zakona u praksi, a […]

8. broj časopisa „Rad, prava i obaveze“, jun 2023.

TEMA BROJA – „Od kada teče zatezna kamata na vraćenu otpremninu kod nezakonitog otkaza?“, dipl. prav. Nenad Jevtić, koja nam pokazuje kako pravilno odrediti rok od kada teče zakonska kamata za povraćaj otpremnine nakon poništenog otkaza od strane suda, objašnjava nesavesnost zaposlenog, dospelost kao i druga zanimljiva pitanja, koja su često pogrešno tumačena u praksi. […]

Propis Soft Online

Časopisi i webinari