Search

116. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ april 2024.

TEMA BROJA: „Zloupotreba opojnih droga kao kriminogeni faktor“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao tema aprilskog broja „nametnuo“ se tekst o zloupotrebi opojnih droga, uz koji smo priložili noviju sudsku praksu u vezi sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Razlog što je baš ovo tema broja, jeste naravno […]

SEMINAR: Protokol o postupanju ustanove u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, ocenjivanje učenika i godišnji odmor

Семинар намењен директорима и секретарима установа Позивамо вас на семинар на којем ћемо се бавити приказом правног оквира и различитим практичним проблемима и дилемама у вези Протокола о поступању установе у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, оцењивањем ученика као и правима и обавезама у погледу годишњег одмора. Теме су: ПРОТОКОЛ О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У […]

13. broj časopisa “Rad, prava i obaveze” april 2024.

TEMA BROJA – „Karakteristike i poreski tretman zajma od poslodavca“, dipl. prav. Danijela Jokić, govori o zajmu sa aspekta radnog prava, koje su osobine takvog zajma, kako se uređuje, da li se plaćaju porez i doprinosi, da li docnja i dospelost utiču na zajam i dr. DETALJNIJE

Prosvetni pravni savetnik

PROSVETNI PRAVNI SAVETNIK Propis Soft (sve oblasti prava – kompletna elektronska baza propisa,sudske prakse, mišljenja, modeli akata… ) + PRAVNE KONSULTACIJE – Odgovori na Vaša pitanja i nedoumice u vezi sa tumačenjem propisa + Štampano izdanje BILTEN JAVNIH NABAVKI + NOVO ! Stručna literatura PROSVETA U PRAKSI – Elektronski časopis za primenu propisa u obrazovno vaspitnim ustanovama: za direktore, sekretare, […]

115. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ mart 2024.

TEMA BROJA: „Da li profesor u školi ima svojstvo službenog lica?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca– tema broja bavi se time da li profesori, odnosno nastavnici u školama imaju svojstvo službenog lica, a pre svega u vezi sa krivičnim delom zloupotreba službenog položaja. ZA RAZMIŠLJANJE: „Možete li u parnicu ako nemate advokata u porodici?”, […]

Naknada troškova za advokatske usluge uvećane za iznos PDV

Obaveštavamo Vas da je Prekršajni apelacioni sud objavio novo pravno shvatanje usvojeno na sednici svih sudija ovog suda od 26. decembra 2023. godine. Na pitanje da li okrivljenom koga je u prekršajnom postupku zastupao advokat obveznik poreza na dodatu vrednost treba dosuditi troškove za pružene advokatske usluge uvećane za iznos poreza na dodatu vrednost, ovaj […]

Poslovni pravni pomoćnik

Unapređena baza Propis Soft + Specijalizovani servisi za primenu propisa u privrednim društvima + Direktna komunikacija sa pravnim ekspertima, usmerenja i svakodnevna pomoć u praćenju i primeni propisa Standardna cena: 56.600 Popust 30% Cena sa popustom: 37.400   DETALJNIJE

SEMINAR: Nasilje u školama, odgovornost učenika i javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova Pozivamo vas na seminar na kojem ćemo se baviti prikazom pravnog okvira te različitim praktičnim problemima i dilemama u vezi nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i odgovornosti učenika, te analizom odredaba u vezi prava i obaveza u pogledu nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. […]

Novi pravilnici o ocenjivanju

Obaveštavamo Vas da su u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2024 objavljeni: 1. Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 10. februara 2024. god. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 34/19, 59/20 i 81/20). 2. Pravilnik o ocenjivanju […]

Novi Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u školama

Obaveštavamo Vas da je u “Sl. glasniku RS”, br. 10/2024 objavljen Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Navedeni pravilnik primenjuje se od 17. februara 2024. god. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, način, sadržaj, dužina, mesto i vreme obavljanja i druga pitanja od značaja za obavljanje društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada u […]

Novi Protokol o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Obaveštavamo Vas da je u “Sl. glasniku RS”, br. 11/2024 objavljen Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, koji se primenjuje od 22. februara 2024. god., a kojim se utvrđuje Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Pravilnikom o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, […]

114. broj časopisa „Advokatska Kancelarija“ februar 2024.

„Izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji, Marko M. Milutinović, advokat iz Beograda – Tema februarskog broja je izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji, možemo reći, kao nastavak prethodnog teksta objavljenom u broju 109. u kojem je obrađena definicija digitalne imovine u našem zakonodavstvu. ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta će se desiti ako trgovci zovu potrošače koji to […]

Propis Soft Online

Časopisi i webinari