Search

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Autori: Nenad Jevtić, Nikola Aleksić

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Autori: dipl. pravnik Nenad Jevtić, dipl. pravnik Nikola Aleksić
Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o.

Broj strana: 338
Format: 14,5 x 20,5
Pismo: ćirilica
Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem

Sadržaj specijalnog izdanja:

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu donosi velike novine u svakodnevnom poslovanju, odnosno nove obaveze u praktičnoj primeni zakona, među kojima su najvažnije one koje se odnose na:

 • Zasnivanje radnog odnosa, odnosno ugovor o radu;
 • Rad na određeno vreme;
 • Izmene odredaba u vezi sa Pravilnikom o radu;
 • Odmore i odsustva;
 • Zarade, naknade i minuli rad;
 • Prestanak radnog odnosa;
 • Zaštita prava zaposlenih, ali i
 • Visoke kazne za nepoštovanje novih odredaba zakona…

 

Uskladite Vaše poslovanje sa najnovijim izmenama radnog zakonodavstva uz praktično izdanje za svakodnevnu primenu

Praktičnost i upotrebljivost ovog svojevrsnog priručnika ogleda se u njegovom sadržaju koji čine:

 • Prečišćeni tekst Zakona o radu zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 75/2014, koje se primenjuje od 29. jula 2014. god.
 • Uz članove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i primenu odredbi.
 • Izbor iz sudske prakse i mišljenja nadležnih organa donetih pre stupanja na snagu izmena zakona, kod kojih su zauzeti stavovi primenjivi i dalje, a koji daju odgovor na mnoga sporna pitanja u primeni zakona.

                                +

 • Izbor modela akata usklađenih sa izmenama zakona, spremnih za praktičnu primenu – izrađeni od strane autora sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa:*

 

 • Ugovor o radu
 • Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu
 • Aneks ugovora o radu
 • Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
 • Predlog poslodavca za sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Predlog zaposlenog za sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Sporazum o prestanku radnog odnosa
 • Obaveštenje o posledicama u ostvarivanju prava za slučaj nezaposlenosti uz sporazum o prestanku radnog odnosa
 • Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
 • Upozorenje zaposlenom na nepoštovanje radne discipline
 • Upozorenje zaposlenom na povredu radne obaveze
 • Upozorenje zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zaposlenom koji ne ostvaruje rezultate rada
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon mirovanja radnog odnosa
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja zaposlenog na rad u roku nakon neplaćenog odsustva do navršene tri godine života deteta
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nepoštovanja radne discipline
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za radom zaposlenog
 • Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju mere udaljenja sa rada umesto otkaza ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju novčane kazne umesto otkaza ugovora o radu
 • Rešenje o izricanju opomene umesto otkaza ugovora o radu

Napomena: *Modele akata koji zbog svoje obimnosti nisu ušli u ovo izdanje (Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, razna rešenja itd.) možete pogledati i preuzeti iz baze „Propis Soft“.

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

2.200

Po primerku

TRENUTNO NEMAMO NA STANJU

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

 • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
 • Odštampajte
 • Popunite, pečatirajte i potpišite
 • Pošaljite nam poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom), kako bismo imali Vaše podatke za isporuku
 • Isporuku vršimo u roku od dva dana po evidentiranoj uplati
   
   

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari