RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

Da li vam treba pomoć specijaliste za radne odnose?
20 god rada, 3 hiljade korisnika, hiljade stručnih odgovora...

Rad prava i obaveze je specijalizovani stručni časopis koji pokriva rad svakog preduzeća u domenu radnih odnosa, socijalnog osiguranja, doprinosa...

Pokriva rad svakog preduzeća u domenu radnog prava sa ciljem da se olakšano primenite propise i sprovedete sva prava i obaveze iz radnog odnosa.

Stoga se ovaj časopis bavi i poreskim tretmanom rada, zatim socijalnim pravima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, prava po osnovu zapošljavanja i nezaposlenosti itd.) ali i svim drugim aspektima rada (licence, uslovi za obavljanje delatnosti, itd.), čime se krug prava i obaveza dodatno proširuje, ali i krug subjekata jednog takvog odnosa.

Kalendar rokova, prava i obaveza, ne samo za radne odnose, već i za sve najvažnije propise po osnovu kompletnog zakonodavstva, predstavlja vodič-podsetnik, kada ističu rokovi za sticanje prava i izvršavanje obaveza.

Mi nudimo jedinstven pristup...

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis u elektronskom izdanju
Konsultacije sa pravnom redakcijom

Na jednom mestu imate...

• Uvid u propise koji se tiču rada i brzo poznavanje sa novinama koje donose
• Podršku u primeni propisa
• Podsetnik za ostvarivanje prava i za izvršavanje obaveza
• Online pristup sa računara i mobilnih uređaja

Tako dobijate sve što Vam je potrebno!

• Pregled relevantnih propisa
• Kalendar prava i obaveza
• Stručne tekstove pravnih eksperata
• Najčešća pitanja i odgovore
• Pravne konsultacije

Iz 1. broja časopisa izdvajamo...

Kada se stiče i kako se koristi pravo na godišnji odmor?

Nenad Jevtić

Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja i odmora

Nikola Aleksić

Poreski tretman dopunskog rada

Jelena Krstić

Šta donosi Zakon o socijalnom preduzetništvu?

Miloš Petrović

• Korišćenje godišnjeg odmora
• Aneksiranje ugovora o radu
• Poreski tretman dopunskog rada
• Benefiti kod zapošljavanja određenih kategorija lica
• Plaćanje troškova prevoza
• Zapošlavanje lica sa invaliditetom
• Plaćeno odsustvo
• Neplaćeno odsustvo
• Privremena sprečenost za rad (bolovanje)
• Otkaz ugovora o radu
• Tehnološki višak
• Radni odnos I rad van radnog odnosa
• Zarada, naknada zarade I druga primanja (najčeće poreski tretman I pravo na ostvarivanje, na računovodstvena pitanja ne odgovoramo)
• Radni odnos na određeno
• Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
• Prava zaposlenih kod promene poslodavca
• Privremeni I povremeni poslovi
• Ugovor o delu
• Prijava I odjava zaposlenog
• Dostavljanje rešenja
• Ugovor o radu I ugovor o pravima I obavezama direktora
• Preraspodela radnog vremena
• Porodiljsko odsustvo I odsustvo sa rada radi nege deteta
• Potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa
• Nadzor zaposlenih

Mesečna pretplata 1.500 din + pdv (20%)
Pretplata se vrši za narednih 12 meseci.
Licenca i pravo korišćenja je za vreme trajanja pretplate i podrazumeva pravnu podršku naše redakcije u vezi sa zakonskim obavezama arhiviranja dokumenata, tehničkom podrškom za korišćenje, kao i sve buduće novije i unapređene verzije programa koje će pratiti zakonske izmene.

Profi Sistem 20 godina sa Vama!

Pretplata na program podrazumeva i svu podršku za korišćenje:
• Svi akti za izvršavanje zakonske obaveze

• Uputstva i smernice za popunjavanje

• Pravne konsultacije u vezi obaveza arhiviranja

• Garantovana bezbednost podataka

• Tehnička podrška

Zašto sada?
Ispunjavanjem zakonske obaveze ulazite u nov način rada koji će vam omogućiti da u svakom trenutku u tri klika dođete do potrebne dokumentacije. Bilo da Vam je ona potrebna za inspekcijske službe ili za lične potrebe.
Zašto ubuduće?
Uvođenjem programa trajno reševate pitanje arhiviranja svih vaših dokumenata. Jedinstvena arhiva svega što Vam je potrebno, dostupna u svakom trenutku.

Unos se vrši jednostvnim prevlačenjem bilo kog dokumenta u fascikulu programa ARHIVATOR koji Vam je otvoren na ekranu.

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.