Eksperti za radne odnose

RAD, PRAVA I OBAVEZE

Stručni časopis namenjen privrednim subjektima

* 20 godina rada, 3.000 stručnih odgovora godišnje...

Na jednom mestu imate...

☛ Komentare, stručne tekstove i uputstva eksperata za radne odnose
☛ Praćenje aktuelnih tema i novina
☛ Odgovore na sporna pitanja i nedoumice
☛ Kalendar i podsetnik za ostvarivanje prava i izvršavanje obaveza
☛ Modele akata i obrasce neophodne u svakodnevnom radu

Tako dobijate sve što Vam je potrebno!

✓ Podršku eksperata za radne odnose kroz konsultacije
✓ Sigurnost u radu i rešavanje nedoumica
✓ Online pristup sa računara i mobilnih uređaja

Pokriva rad privrednog subjekta bez obzira na formu poslovanja u domenu radnog prava sa ciljem da Vam olakša primenu propisa i sprovođenje svih prava i obaveza iz radnog odnosa.

Časopis se bavi i:

• poreskim tretmanom rada,

• socijalnim pravima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, prava po osnovu zapošljavanja i nezaposlenosti itd.),

• kao i svim drugim aspektima rada (licence, uslovi za obavljanje delatnosti, itd.), čime se krug prava i obaveza dodatno proširuje, ali i krug subjekata jednog takvog odnosa.

Kalendar rokova, prava i obaveza, ne samo za radne odnose, već i za sve najvažnije propise po osnovu kompletnog zakonodavstva. Predstavlja vodič-podsetnik, kada ističu rokovi za sticanje prava i izvršavanje obaveza.

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 7. broja časopisa izdvajamo...

• Povreda zabrane pušenja

Jelena Krstić

• Doprinos zaposlenog visini štete kod otkaza

Nenad Jevtić

• Da li zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo zbog odlaska u sud?

Danijela Jokić

• Ostvarivanje olakšica kod zapošljavanja novozaposlenog lica

Miloš Petrović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 6. broja časopisa izdvajamo...

• Klauzula zabrane konkurencije

Jelena Krstić

• Pravo na otpremninu kod odlaska u penziju

Danijela Jokić

• Može li zaposleni da trpi posledice ako opravdano ne izvrši radni zadatak?

Nenad Jevtić

• Šta podrazumeva obaveza prijavljivanja prostora i prostorija?

Miloš Petrović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 5. broja časopisa izdvajamo...

• Postoje li „beli medvedi“ po pitanju otkaza?

Nenad Jevtić

• Šta (ne)može imati uticaj na ostvarivanje olakšice za zapošljavanje novozaposlenog lica?

Miloš Petrović

• Prava zaposlenih u dane državnih praznika

Jelena Krstić

• Plan integriteta

Marko Marjanović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 4. broja časopisa izdvajamo...

• Šta je osnov za naknadu zarade kod nezakonitog otkaza?

Nenad Jevtić

• Minimalna zarada kao garantovana vrednost

Jelena Krstić

• Poreski tretman stipendija koje daju privredni subjekti

Danijela Jokić

• Šta donosi slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu?

Miloš Petrović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 3. broja časopisa izdvajamo...

• Kada i zašto se isplaćuje naknada za neiskorišćeni godišnji odmor?

Nenad Jevtić

• Probni rad

Jelena Krstić

• Visina osnovice za obračun otpremnine kod „tehnološkog viška“

Nikola Aleksić

• Olakšice poslodavcima koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj

Miloš Petrović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 2. broja časopisa izdvajamo...

• Radno angažovanje korisnika starosne penzije

Jelena Krstić

• Status zastupnika-direktora privrednog subjekta koji je korisnik penzije

Nikola Aleksić

• Mogućnost izigravanja zakona u radnom pravu

Danijela Jokić

• Video-nadzor od strane poslodavca

Marko Marjanović

• Da li je moguće biti kažnjen za nepostojeću obavezu u vezi radnih knjižica?

Nenad Jevtić

• Poreski tretman izgubljene zarade kao izmakle koristi

Miloš Petrović

Pogledajte sadržaj časopisa

Iz 1. broja časopisa izdvajamo...

• Kada se stiče i kako se koristi pravo na godišnji odmor?

Nenad Jevtić

• Ponuda aneksa ugovora o radu za vreme bolovanja i odmora

Nikola Aleksić

• Poreski tretman dopunskog rada

Jelena Krstić

• Šta donosi Zakon o socijalnom preduzetništvu?

Miloš Petrović

Uvek aktuelne teme

• Korišćenje godišnjeg odmora
• Aneksiranje ugovora o radu
• Poreski tretman dopunskog rada
• Benefiti kod zapošljavanja određenih kategorija lica
• Plaćanje troškova prevoza
• Zapošljavanje lica sa invaliditetom
• Plaćeno odsustvo
• Neplaćeno odsustvo
• Privremena sprečenost za rad (bolovanje)
• Otkaz ugovora o radu
• Tehnološki višak
• Radni odnos i rad van radnog odnosa
• Zarada, naknada zarade i druga primanja
• Radni odnos na određeno
• Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
• Prava zaposlenih kod promene poslodavca
• Privremeni i povremeni poslovi
• Ugovor o delu
• Prijava i odjava zaposlenog
• Dostavljanje rešenja
• Ugovor o radu i ugovor o pravima i obavezama direktora
• Preraspodela radnog vremena
• Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
• Potraživanja zaposlenih iz radnog odnosa
• Nadzor zaposlenih

Profi Sistem 20 godina sa Vama!

Godišnja pretplata 18.100 din + pdv (10%)
Pretplata se vrši za narednih 12 meseci.
Pretplata na časopis daje pravo na konsultantsku uslugu* pretplatnicima na pitanja vezana za tematiku koju časopis pokriva.

*Ova usluga podrazumeva informisanje (o propisima, pravilima koja važe, izmenama istih, službenim mišljenjima, tumačenjima, sudskoj praksi i sl., odnosno šta važi, šta se primenjuje, gde to naći, itd.) a koja nije advokatska, odnosno usluga pravne pomoći u smislu Zakona o advokaturi i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER


Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.