Search

Prijava za seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova

„Protokol o postupanju ustanove u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, ocenjivanje učenika i godišnji odmor“

20.05.2024. Smederevo
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,
ul. Goranska bb, 2. sprat, Smederevo

Prijavljujem se za učešće na seminaru namenjenom dirketorima i sekretarima ustanova „Protokol o postupanju ustanove u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, ocenjivanje učenika i godišnji odmor“ koji se održava 20.05.2024. u Smederevu.
PODACI O USTANOVI:

PODACI O UČESNICIMA:

Kotizacija po učesniku iznosi 8.300 dinara bez uključenog PDV-a (20%).
Za korisnike Prosvetnog Pravnog Savetnika kotizacija po učesniku iznosi 6.200 dinara bez uključenog PDV-a (20%)

Kotizacija obuhvata:

– Praćenje predavanja i prezentacije;

    Teme:
    I PROTOKOL O POSTUPANjU USTANOVE U ODGOVORU NA NASILjE, ZLOSTAVLjANjE I ZANEMARIVANjE
    II U SUSRET ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE - OCENjIVANjE UČENIKA
    III GODIŠNjI ODMOR
– Fasciklu sa štampanim materijalom i potvrdom o učešću;
– Kafe pauzu i ketering posluženje;
– Mogućnost postavljanja pitanja na definisane teme uz prijavu na seminar;
• Po prijemu prijave organizator će ispostaviti fakturu za uplatu. • Poslednji rok za podnošenje prijave pod ovim uslovima je 16.05.2024.

NAPOMENA: Prijavom na seminar pristajete da budete snimljeni za potrebe kreiranja snimaka, fotografija ili drugih video zapisa koji nastaju neposredno pre, tokom i neposredno nakon završetka seminara, te dajete pristanak za javno objavljivanje, odnosno emitovanje snimljenog materijala, bez naknade u cilju objavljivanja u svim izdanjima organizatora, a što podrazumeva i da može da objavljuje i snimke ili delove snimaka, fotografije ili druge video zapise sa seminara na svom sajtu, društvenim mrežama ili drugim medijima u cilju promovisanja seminara i u druge marketinške svrhe.

PROFI SISTEM COM d.o.o. Smederevo, Mostarska 6, Smederevo,
poslovni račun br: 160-319888-33, PIB: 104231313, mat. br: 20122439,
tel: (026) 64 44 30; 64 25 01

Propis Soft Online

Časopisi i webinari