Bilten Javnih nabavki

Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Bilten javnih nabavki

Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavjla svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

Bilten javnih nabavki, br. 9. predstavlja:

Koje su to sporne i nejasne odredbe u postupku po novom Zakonu?
Kako postupati u ovom prelaznom periodu tj. kako se pripremiti za novi zakon?

Dugo najavljivani Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasniku RS“, br. 91/2019) je konačno usvojen, pa smo odloženu primenu zakona pokušali da iskoristimo na način da Vam što više približimo i pojasnimo odredbe novog zakona.

Kao posledica usaglašavanja sa Evropskim zakonodavstvom i Direktivama, novi zakon donosi značajne i obimne izmene od kojih su možda najbitnije smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javnih nabavki, smanjenje formalnosti i administrativnog opterećenja i na strani naručioca i na strani ponuđača, kao i smanjenje troškova.

Koje su to sporne i nejasne odredbe u postupku po novom Zakonu, i kako postupati u ovom prelaznom periodu tj. kako se pripremiti za novi zakon? Ovo su samo neka od pitanja na koja Vam deveti broj „Biltena Javnih nabavki“, daje odgovor, i obrađuje kroz teme:

Tema broja:

“Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje po novom Zakonu o javnim nabavkama”, Stevan Radunović, Predsednik Udruženja profesionalaca u oblasti javnih nabavki Republike Srbije – je jedna od oblasti koja je u novom zakonu doživela veće promene, pa komentar detaljno daje pojašnjenja o opštim izuzecima, ugovorima između povezanih subjekata, posebnim izuzecima za javne naručioce, posebnim izuzecima za sektorske naručioce, ugovorima između sektorskih naručilaca i povezanih društava kao, ugovorima koji se dodeljuju zajedničkom poduhvatu (joint venture) kao i posebnim izuzecima u oblasti odbrane i bezbednosti.

“Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama”, Branislav Cvetković dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, – je takođe delom izmenjena, te u komentaru možete pročitati detaljno obrazloženje i smisao novih odredbi, a sve u cilju da bi zakonito postupali ili podnosli zahtev za zaštitu prava.

Upoznajte nova načela postupka zaštite prava, sadržinu i sastavne delove zahteva, način podnošenja zahteva za za zaštitu prava i podnošenje elektronskim putem, o rokovima i blagovremenosti ulaganja zahteva kao i mogućnosti ulaganja zahteva za zaštitu prava na postuke na koje se novi ZJN ne primenjuje.

Osim toga Novi broj časopisa Bilten javnih nabavki donosi i:

– Skrećemo pažnju:
Najbitnije novine novog ZJN-a

Komentari:

– “Prelazni režim sa starog na novi zakon i obaveze naručilaca”, dipl. prav. Nikola Aleksić

– “Koje nabavke sprovoditi po starom a koje po novom ZJN-u?”, dipl. prav. Marko Marjanović

-„Zaštita prava ponuđača“ pred Vrhovnim kasacionim sudom, dipl. prav. Nikola Aleksić

– “Javna nabavka ekskurzija i naknada za brigu o deci”, dipl. prav. Marko Marjanović

Najnoviji stavovi Republičke komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava.

Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja.
Odabrali smo 20 najinteresantnijih pitanja od preko 10.000 pitanja naručilaca.

Bilten Javnih nabavki – Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten javnih nabavki

Godišnja pretplata

BRZ I JEDNOSTAVAN PROCES PORUČIVANJA I ISPORUKE

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
  • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
  • I odmah Vam šaljemo primerak specijalnog izdanja na vašu adresu
  • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

PREPORUKE

NAŠA SPECIJALIZOVANA REŠENJA IZ OBLASTI PRAVA

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.