Jeste li ikad seli u svoju stolicu, okrenuli se oko sebe i postavili pitanje?

Šta je
najskuplje
u vašoj kancelariji?

Jeste li ikad seli u svoju stolicu, okrenuli se oko sebe i postavili pitanje?

Šta je
najskuplje
u vašoj kancelariji?

Da li biste smeli da se kladite da mi znamo odgovor?

Da li biste smeli da se kladite da mi znamo odgovor?

VREME!

VREME!

Prema istraživajima magazina National Jurist na uzorku od 60.000 advokata u celom svetu, došlo se do zaključka da advokat potroši čak 48% svog vremena na administrsativne poslove.

Što čini da je skoro pola radnog vremena advokata nenaplativo!

Hajde da zajedno povećamo vrednost vašeg vremena!

Prema istraživajima magazina National Jurist na uzorku od 60.000 advokata u celom svetu, došlo se do zaključka da advokat potroši čak 48% svog vremena na administrsativne poslove.

Što čini da je skoro pola radnog vremena advokata nenaplativo!

Hajde da zajedno povećamo vrednost vašeg vremena!

ADVOKAT LIDER

Najnovija unapređena verzija programa za kompletno vođenje advokatske kancelarije

Rezultat našeg 20 godina dugog iskustva u radu sa advokatima

✓ Podnesci i spisi,
✓ predmeti vaših klijenata,
✓ njihovi kontakt podaci,
✓ ročišta,
✓ krajnji rokovi,
✓ delegiranje i zadaci,
✓ honorari i dugovanja,
✓ novo elektronsko fakturisanje,

samo su deo onoga što svakodnevno negde beležite i vodite.

Pogledajte kako sve te svakodnevne aktivnosti vaše advokatske kancelarije možete lakše da organizujete i učinite rad efikasnijim.

ADVOKAT LIDER

Najnovija unapređena verzija programa za kompletno vođenje advokatske kancelarije

Rezultat našeg 20 godina dugog iskustva u radu sa advokatima

✓ Podnesci i spisi,
✓ predmeti vaših klijenata,
✓ njihovi kontakt podaci,
✓ ročišta,
✓ krajnji rokovi,
✓ delegiranje i zadaci,
✓ honorari i dugovanja,

samo su deo onoga što svakodnevno negde beležite i vodite.

Pogledajte kako sve te svakodnevne aktivnosti vaše advokatske kancelarije možete lakše da organizujete i učinite rad efikasnijim.

Formiranje predmeta

Osnova svake advokatske kancelarije su predmeti.
Za klijenta možete dodati jedan ili više predmeta sa osnovnim podacima. Po potrebi dostupna su vam polja i za evidenciju ostalih korsnih podataka. Pogledajte kako možete formirati i elektronski voditi predmete.

Formiranje predmeta

Osnova svake advokatske kancelarije su predmeti.
Za klijenta možete dodati jedan ili više predmeta sa osnovnim podacima. Po potrebi dostupna su vam polja i za evidenciju ostalih korsnih podataka. Pogledajte kako možete formirati i elektronski voditi predmete.

Dodavanje klijenta / stranke

Unosom osnovnih podataka o klijentu formirate vašu bazu klijenata. Dostupnu na klik. Možete imati i evidenciju svih stranaka (sudije, suprotna strana, veštaci, izvršitelji i ostali).

Dodavanje klijenta/stranke

Unosom osnovnih podataka o klijentu formirate vašu bazu klijenata. Dostupnu na klik. Možete imati i evidenciju svih stranaka (sudije, suprotna strana, veštaci, izvršitelji i ostali).

Podnesci (Dokumenti)

Zaboravite na ormare, i često traganje po fasciklima spisa predmeta i folderima po računaru. Advokat lider sadrži bazu sa preko 1200 modela ugovora i obrazaca uvek usklađenih sa zakonskim izmenama, o čemu brine naša mnogočlana pravna redakcija. Toj bazi možete dodati i vaše primere ili koristiti postojeće primere sa vašeg računara.

Podnesci (Dokumenti)

Zaboravite na ormare, i često traganje po fasciklima spisa predmeta i folderima po računaru. Advokat lider sadrži bazu sa preko 1200 modela ugovora i obrazaca uvek usklađenih sa zakonskim izmenama, o čemu brine naša mnogočlana pravna redakcija. Toj bazi možete dodati i vaše primere ili koristiti postojeće primere sa vašeg računara.

Rokovnik

U ROKOVNIKU možete voditi sva bitna kalendarska dešavanja: Ročišta, krajnje rokove sastanke, obaveze ali i eventualnu hronologiju dešavanja.
Rokovnik se nalazi na početnoj strani i daje listu dnevnih i ostalih obaveza, što smanjuje mogućnost propuštanja ključnih obaveza. Organizujete i pratite sve obaveze na višem nivou uz mogućnost alarmiranja i podele po prioritetima.

Rokovnik

U ROKOVNIKU možete voditi sva bitna kalendarska dešavanja: Ročišta, krajnje rokove sastanke, obaveze ali i eventualnu hronologiju dešavanja.
Rokovnik se nalazi na početnoj strani i daje listu dnevnih i ostalih obaveza, što smanjuje mogućnost propuštanja ključnih obaveza. Organizujete i pratite sve obaveze na višem nivou uz mogućnost alarmiranja i podele po prioritetima.

Zadaci

U ZADACIMA možete delegirati poslovima saradnika i zaposlenih u vašoj advokatskoj kancelariji. Organizujte rad u kancealariji, pratite izvršavanje poslova i uspešnost za svakog zaposlenog.

Zadaci

U ZADACIMA možete delegirati poslovima saradnika i zaposlenih u vašoj advokatskoj kancelariji. Organizujte rad u kancealariji, pratite izvršavanje poslova i uspešnost za svakog zaposlenog.

Finansije i honorari

U Advokat Lideru možete voditi komplene finasije, od dodavanja honorara (zaduženja), troškovnik, uplate klijenta, fakturisanje, rokove plaćanja i finasijsku analitiku.Veoma detaljno u skladu sa vašim zahtevima i potrebama. Sadrži prikaz svih finansijskih stavki koje ste evidentirali za predmet.
Stavke honorara smo podelili na tri tipa: 1. Honorar prema ugovorenom (paušalnom) iznosu 2. Honorar po Advokatskoj tarifi. 3. Honorar po satu.

Finansije i honorari

U Advokat Lideru možete voditi kompletne finansije, od dodavanja honorara (zaduženja), troškovnik, uplate klijenta, fakturisanje, rokove plaćanja i finansijsku analitiku.Veoma detaljno u skladu sa vašim zahtevima i potrebama. Sadrži prikaz svih finansijskih stavki koje ste evidentirali za predmet.
Stavke honorara smo podelili na tri tipa: 1. Honorar prema ugovorenom (paušalnom) iznosu 2. Honorar po Advokatskoj tarifi. 3. Honorar po satu.

Pretraga / Statistika

Uzmimo realan primer iz prakse: dobili ste poziv za ročište i potrebno Vam je da pronađete predmet za klijenta kog zastupate, a pritom trenutno znate samo datum ročišta i broj predmeta. Napredna pretraga Vam omogućava da pronađete predmet u najkraćem roku jer sadrži po više od 20 kriterijuma za pretragu bilo predmeta, klijenata ili dokumenata.

Pretraga / Statistika

Uzmimo realan primer iz prakse: dobili ste poziv za ročište i potrebno Vam je da pronađete predmet za klijenta kog zastupate, a pritom trenutno znate samo datum ročišta i broj predmeta. Napredna pretraga Vam omogućava da pronađete predmet u najkraćem roku jer sadrži po više od 20 kriterijuma za pretragu bilo predmeta, klijenata ili dokumenata.

Ova opcija se koristi kod promene faze predmeta, odnosno promene poslovnog broja. Podaci: Vrsta i Osnov predmeta, Poslovni/sudski broj i ostali službeni podaci u vezi sa predmetom, će biti sačuvani i dostupni u kartici Istorija, u okviru istog predmeta. Na taj način će Vam biti omogućeno da u navedena polja unesete podatke iz nove faze predmeta.
Predmete možete pretraživati i po brojevima iz istorije, tj.po službenim brojevima predmeta čije su faze završene.

Pored advokatske tarife u finasijama, nadležnosti sudova u evidenciji poslovnog broja predmeta, u Advokat lideru možete koristiti i veoma obimnu bazu modela podnesaka, ugovora, obrazaca i akata. Baza sadrži preko 1.000 modela koji se svakodnevno ažuriraju i usklađeni su sa svim zakonskim promenama. Na raspolaganju Vam je kompletna baza koja je podeljena po oblastima. Postoji i rubrika Moji modeli koja pruža mogućnost da neki model sami kreirate i u Advokat lideru oformite sopstvenu zbirku modela.
Kalkulator sudskih taksi - Namenjen je za obračun sudskih taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama. Moguće jednostavno i precizno obračunati takse po svim postupcima, po svim podnescima, odlukama ili radnjama.Predmete možete pretraživati i po brojevima iz istorije, tj.po službenim brojevima predmeta čije su faze završene.

Vi možete birati ko, šta i kada može da vidi i koristi u bazi vaših klijenata i predmeta.
Postoje 4 nivoa privilegija koje možete dodeljivati vašim saradnicima, a za svaku od njih možete izabrati prava i dostupnost opcija. Veoma napredan način da delegirate vašom kancelarijom.
Korisnici sa najvišim nivoom privilegija, mogu jednim klikom da predmet zaključaju. Na taj način zaključani predmet mogu samo oni da vide.
Svaki korisnik se na početku rada loguje u program i time se beleži ko je šta evidentirao ili izmenio.

Rezervna bezbednosna kopija baze vaših podataka (klijenata, predmeta i kompletne baze) čini najviši nivo sigurnog načina poslovanja. Mi Vam možemo obezbediti da pristup Vašim poverljivim poslovnim podacima imate samo Vi i da isti uvek budu na sigurnom. Sigurnosno arhiviranje baze se može vršiti na nekom od računara u lokalnoj mreži, ali i van fizičke lokacije kacelarije.
Advokat Lider ima mogućnost da redukuje sistem rada i dozvoli da više korisnika može istovremeno pristupiti predmetu, ali da samo jedan menja podatke uz obaveštenja ostalim korisnicima koji u tom trenutku vrše pregled predmeta.

Pre uvođenja aplikacije u opreativni rad, neophodno je izvršiti početna podešavanja u skladu sa vašim potrebama i željama. Pre svega, vrši se podešavanja svih štampanih dokumenata, poput računa, izveštaja, troškovnika i drugih, sa Vašim logom i podacima koje Vi želite.
Kako bi rad u Advokat lideru bio što konforniji i jednostaviji, moguće je postaviti veći broj šifarnika u skladu sa vašim željama i terminima koje koristite. Oni će biti od velike pomoći prilikom evidentiranja različitih podataka u vezi sa predmetima. Vrste predmeta, modela, podsetnika, vrste honorara jesu samo neke od mogućih podašavanja u skladu sa vašim potrebama.
Šifarnike i ostala podešavanja u slučaju potrebe, moguće je naknadno menjati i dodavati i to iz predmeta, tj.prilikom evidencije podataka u predmetu.

Uvođenje Advokat Lidera u operativno korišćenje podrazumeva da vi sa jednog manuelnog ili delimično elektronskog vođenja predmeta i posla, pređete na elektronski (savremen i efikasan) način poslovanja. Mi vam u tome možemo pomoći. Pre svega, možemo izvršiti kratku analizu vašeg dosadašnjeg načina rada i na osnovu toga, kao i našeg 20 godina dugog iskustva, predložimo kako da najjednostavnije pređete na efikasniji sistem rada i da u što kraćem roku koristite sve prednosti koje Advokat Lider može da vam donese.
U slučaju da imate tabele ili baze klijenata i predmeta, te podatke možemo da migriramo u bazu Advokat lidera, što čini veliko olakšanje za početak operativnog rada i vašu efikasnost. Postoje i drugi načini za efikasnu implementaciju savremenog sistema poslovanja. Dozvolite da vam to pokažemo.

Glavne prednosti

 • Sve svakodnevne aktivnosti  možete obavljati lakše i brže.

 • Jednostavna evidencija klijenata i predmeta

 • Mogućnost vođenja svih vrsta honorara, troškova zastupanja.

 • Izrada finansijskih izveštaja po različitim kriterijumima

 • Planiranje obaveza, termini i rokovnik

 • Sveobuhvatna baza modela, podnesaka, obrazaca…

 • Statistika poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, prema sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima i mnogo drugih opcija

 • Daljinski pristup (samo za mrežnu verziju) – obezbeđen rad i sa udaljenog računara (lap-top) van kancelarije, tako da samo Vi možete pristupiti bazi podataka koja se nalazi u Vašoj kancelariji

 • Kalkulator sudskih taksi – precizan obračun sudskih taksi po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama

Glavne prednosti

 • Sve svakodnevne aktivnosti  možete obavljati lakše i brže.

 • Jednostavna evidencija klijenata i predmeta

 • Mogućnost vođenja svih vrsta honorara, troškova zastupanja.

 • Izrada finansijskih izveštaja po različitim kriterijumima

 • Planiranje obaveza, termini i rokovnik

 • Sveobuhvatna baza modela, podnesaka, obrazaca…

 • Statistika poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, prema sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima i mnogo drugih opcija

 • Daljinski pristup (samo za mrežnu verziju) – obezbeđen rad i sa udaljenog računara (lap-top) van kancelarije, tako da samo Vi možete pristupiti bazi podataka koja se nalazi u Vašoj kancelariji

 • Kalkulator sudskih taksi – precizan obračun sudskih taksi po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama

Zakažite prezentaciju

Prijavu možete izvršiti putem e-maila ili telefonskim pozivom
na 026/644-430 – lok 3


A šta ako mi bude zatrebala pomoć u korišćenju Advokat Lidera?

Tehnička podrška

Korisnička i tehnička podrška je na raspologanju za pomoć oko aktivacije programa svakog radnog dana, kao i za sve nedoumice prilikom korišćenja istih za sve vreme trajanja licence.

IMATE PITANJE?

Pišite nam

Pozovite nas

026 644 430

Kliknite na ikonicu iznad kako biste nas pozvali.

Pokrenite čet sa nama

Kliknite na ikonicu iznad kako biste pokrenuli čet prozor u donjem desnom uglu.

NEWSLETTER

Sve najvažnije novosti u vašem elektronskom sandučetu.