Search

Profi obračun kamata - Novine

05.07.2021. NOVA VERZIJA PROFI OBRAČUN KAMATA v7 (7.0.0.0)

1. Novi način otplate kredita: Pored dosadašnje podrazumevane otplate jednakim anuitetima od sada je moguće izraditi plan otplate kredita sa jednakim otplatama (ratama).
2. Nova vrsta stope: U okviru odeljka Stope dodat je novi tab BELIBOR (1m, 3m, 6m). Ažuriranje ovih stopa je omogućeno automatski putem interneta a ukoliko ne postoji internet konekcija mogu se uneti ručno. Stope se objavljuju na sajtu Narodne banke Srbije.
3. Primena nove stope pri izradi plana otplate kredita: Izrada plana otplate kredita po stopama BELIBOR-a. U okviru opcije Bankarski anuiteti u odeljku Promenljiva kamatna stopa omogućen je odabir stope BELIBOR (1m, 3m, 6m) sa mesečnim, kvartalnim i polugodišnjim usklađivanjem.
4. Nova vrsta obračuna: U okviru obračuna Ugovorna stopa-fiksna a u delu Uvećanje-Umanjenje omogućen je odabir nove stope BELIBOR i obračuna kamate u skladu sa ovim stopama.
5. Promena dizajna: Osvežen prikaz programa uz vidno isticanje pozicije u procesu obračunavanja.
6. Ostala tehnička unapređenja koja se tiču ažuriranja programa putem interneta.

05.07.2019. IZMENA PROFI OBRAČUN KAMATA v6 (6.0.0.2)

Usled infrastrukturnih promena izvršena izmena programa u delu koji se odnosi na automatsko ažuriranje.

06.09.2018. IZMENA PROFI OBRAČUN KAMATA v6 (6.0.0.1)

Tehnička unapređenja koja se odnose na:
– bankarske anuitete
– uputstvo za korišćenje programa

21.08.2018. NOVA VERZIJA PROFI OBRAČUN KAMATA v6 (6.0.0.0)

1. Nova vrsta obračuna. Omogućeno je formiranje stope uvećanjem ili umanjenjem stope LIBOR ili EURIBOR (1m, 3m, 6m) za iznos fiksnog dela stope sa dnevnim, mesečnim, kvartalnim i polugodišnjim usklađivanjem.

2. U svim raspoloživim vrstama obračuna omogućeno je opciono biranje sa ili bez obračuna kamate na poslednji dan obračuna.

3. U svim vrstama obračuna omogućeno je opciono biranje sa ili bez obračuna kamate kada je stanje duga u minusu (pretplata dužnika).

4. Treći način otplate: Pored postojećih načina otplate kamata pa glavnica i glavnica pa kamata omogućena je otplata samo glavnice (bez otplate kamate).

5. Dorada obračunavanja po nemačkoj metodi (obuhvata sve obračune izvršene po ovoj metodi izuzev bankarskih anuiteta).

6. Unapređenja u okviru baze „Moje stope“: Kontrola prilikom izmene i brisanja postojeće tabele stopa i dodato upozorenje u slučaju kada su stope primenjene u obračunu koji se nalazi u arhivi.

7. Unapređenja u okviru Arhive obračuna: Obračuni su rangirani su po abecednom redosledu naziva dužnika i omogućena je pretraga po datumu izdrade obračuna.

8. Unapređenje štampanog obračuna: Kod revalorizacije indeksom rasta cena na malo/indeksom potrošačkih cena za Srbiju i Beograd prilikom štampe omogućen je detaljniji opis o primenjenim stopama u skladu sa periodom obračuna. Prilikom štampe obračuna u stranoj valuti unapređen je naziv izveštaja u vidu dodavanja naziva valute u kojoj je obračun izvršen. Manje dorade u izgledu štampanog plana otplate.

9. U svim raspoloživim vrstama obračuna omogućena je opcija za selekciju svih stavki zaduženja/uplata koja omogućava brisanje svih stavki jednim potezom bez pojedinačne selekcije.

10. Provera i upozorenje prilikom snimanja obračuna sa istim nazivom dužnika i poverioca.

11. Prilikom dodavanja novog zaduženja ili uplate automatski se setuje datum koji je mesec dana nakon datuma prethodno unete stavke.

12. Unapređenje polja za napomenu koje sada omogućava unos 1000 karaktera a u skladu sa tim omogućen je prikaz dužeg teksta napomene na samom štampanom obračunu.

13. Unapređenje praćenja statusa ažuriranja podataka u rubrici Stope i rubrici Važni akti za obračun.

14. Onemogućeno pokretanje programa više puta.

15. Sigurnosno pitanje prilikom zatvaranja programa za slučaj da je korisnik slučajno/greškom odabrao opciju za zatvaranje programa.

16. Unapređenja u okviru opcije Bankarski anuiteti:
– Unos novih podataka: datum puštanja kredita u tečaj, postojeći datum preformulisan u datum prenosa kredita u otplatu i datum dospeća prve rate.
– Nove kalendarske metode: pored postojeće nemačke omogućena je engleska i francuska metoda
– Kod promenljive kamatne stope koja se formira u odnosu na EURIBOR i LIBOR dodate su dve opcije: Sa umanjenjem ili bez umanjenja fiksnog dela stope za negativni EURIBOR/LIBOR i Datum početka usklađivanja stope
– Omogućeno je opciono obračunavanje interkalarne kamate. Ukoliko je odabrano obračunavanje interkalarne kamate dodatno je omogućeno: biranje stope po kojoj će se interkalarna kamata obračunavati (po stopi iz kredita ili po posebnoj fiksnoj stopi) kao i odabir sa ili bez pripisa interkalarne kamate iznosu kredita.

17. Nova opcija Kalkulator sudskih taksi: Kalkulator je namenjen za računanje sudskih taksi i usklađen je sa važećim Zakonom o sudskim taksama. Sadrži precizne obračune u skladu sa važećim zakonima, gde su obračuni mogući po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama.

18. Ostala manja tehnička unapređenja.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari