Prijava za seminar namenjen direktorima i sekretarima ustanova

„NASILJE U ŠKOLAMA, ODGOVORNOST UČENIKA I JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE“

2.11.2023. Smederevo
Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,
ul. Goranska bb, 2. sprat, Smederevo

Prijavljujem se za učešće na seminaru namenjenom dirketorima i sekretarima ustanova „NASILJE U ŠKOLAMA, ODGOVORNOST UČENIKA I JAVNE NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE“ koji se održava 2.11.2023. u Smederevu.

PODACI O USTANOVI:

PODACI O UČESNICIMA:

Kotizacija po učesniku iznosi 8.400 dinara sa uključenim PDV-om.
Za korisnike Prosvetnog Pravnog Savetnika kotizacija po učesniku iznosi 5.400 dinara sa uključenim PDV-om. i obuhvata:

– Praćenje predavanja i prezentacije;
Teme:
I NABAVKE U USTANOVAMA OBRAZOVANJA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
II PREVENCIJA I ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA I VREĐANJA UGLEDA, ČASTI I DOSTOJANSTVA LIČNOSTI
III ODGOVORNOST UČENIKA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
– Fascikla sa štampanim materijalom i potvrdom o učešću;
– Kafe pauza i ketering posluženje;
– Mogućnost postavljanja pitanja na definisane teme uz prijavu na seminar;

• Po prijemu prijave organizator će dostaviti predračun za uplatu.
• Poslednji rok za podnošenje prijave pod ovim uslovima je 30.10.2023.

NAPOMENA: Prijavom na seminar pristajete da budete snimljeni za potrebe kreiranja snimaka, fotografija ili drugih video zapisa koji nastaju neposredno pre, tokom i neposredno nakon završetka seminara, te dajete pristanak za javno objavljivanje, odnosno emitovanje snimljenog materijala, bez naknade u cilju objavljivanja u svim izdanjima organizatora, a što podrazumeva i da može da objavljuje i snimke ili delove snimaka, fotografije ili druge video zapise sa seminara na svom sajtu, društvenim mrežama ili drugim medijima u cilju promovisanja seminara i u druge marketinške svrhe.

PROFI SISTEM COM d.o.o. Smederevo, Mostarska 6, Smederevo,
poslovni račun br: 160-319888-33, PIB: 104231313, mat. br: 20122439,
tel: (026) 64 44 30; 64 25 01

Propis Soft Online

Časopisi i webinari