Search

94. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” jun 2022.

TEMA BROJA je „Dilema za i protiv“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – a bavi se jednim od najsporniji pitanja u prethodne 2 godine (ako ne i više) u sudskoj praksi – toplim obrokom i regresom u javnom sektoru.

Odluke Vrhovnog kasacionog suda u pogledu odlučivanja u predmetima zaposlenih u javnom sektoru (prosveti, socijalnim ustanovama, zdravstvu i dr.) na pravo na naknadu za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u odnosu na odluke Ustavnog suda RS ukazuju ponovo na neujednačenu sudsku praksu i stavove istog suda koji nisu usaglašeni, što nesumnjivo ne doprinosi pravnoj sigurnosti i pravu stranaka da se o njihovom pravu odluči na jednak način.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je ono što autora kao pravnika intrigira a to pitanje iz naslova. Analiza je rađena sa aspekta pozitivnog prava RS, a pitanja koje autor postavlja, kao i principi kojima se vodi su globalni.

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari