Search

91. broj časopisa “Advokatska Kancelarija” mart 2022.

TEMA BROJA je „Pravo na poštovanje doma u parničnom postupku“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu, a bavi se pitanjem zaštite ovog prava u parničnom postupku, sa naglaskom na test srazmernosti koji je neophodno sprovesti kako bi sud ocenio opravdanost mešanja u pravo na dom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko je teško izračunati polovinu raspona kazne?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod teme za razmišljanje je stav Vrhovnog kasacionog suda oko spornog pitanja u vezi sa kojim nije postignuta saglasnost predstavnika apelacionih sudova, a odnosi se na višestruki povrat.

DETALJNIJE O IZDANJU

Propis Soft Online

Časopisi i webinari