Search
Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

Bilten Javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavlja svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

Bilten broj 14:

• Korišćenje kapaciteta drugih subjekata
• Planiranje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki
• Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor kroz praksu Republičke komisije
• Da li postoji aktivna legitimacija kada ponuđač nije osporavao ocenu sopstvene ponude?
• Mogućnost korišćenja dodatnih objašnjenja
• Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2023. godini
• Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava
• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja

Bilten broj 13:

• Računska greška u javnim nabavkama
• Neuobičajeno niska ponuda
• Energetska efikasnost u postupku javne nabavke
• Sredstva finansijskog obezbeđenja kroz odluke RK
• Uputstvo Komisije za zaštitu konkurencije za otkrivanje „nameštenih” ponuda u vezi sa postupkom javne nabavke
• Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava
• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja

Bilten broj 12:

• Procesne pretpostavke za odlučivanje Republičke komisije
• Ponuda sa varijantama
• Izmena ugovora o javnoj nabavci
• Jezik i pismo u postupku javne nabavke
• Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava
• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja
• Mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije o pitanjima iz javnih nabavki

Bilten broj 11:

• Stručna ocena ponuda
• Elektronska komunikacija
• Prekršaji i krivična dela u vezi sa javnim nabavkama
• Sporna pitanja u praksi kod zajedničke ponude i korišćenja kapaciteta drugih subjekata
• Najnovije Mišljenje Kancelarije za javne nabavke
• Stavovi Republičke Komisije zauzeti u odlukama donetim u pojedinačnim postupcima zaštite prava
• Odgovori redakcije Specijala Javne nabavke na najčešća pitanja

Komplet Biltena Javnih nabavki

5.500

Brz i jednostavan način poručivanja i isporuke

  • Preuzmite narudžbenicu putem dugmeta ispod
  • Odštampajte
  • Popunite, pečatirajte i potpišite
  • Pošaljite je poštom, faksom ili e-mailom (skenirajte ili fotografišite telefonom)
  • Na osnovu narudžbenice mi Vam šaljemo račun
  • I odmah Vam šaljemo primerak specijalnog izdanja na vašu adresu
  • A fakturu možete platiti u roku od 8 dana

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari