Search

Zahtev za uništavanje bezvrednog dokumentarnog materijala kome je istekao zakonski rok čuvanja

Na osnovu člana 9. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) stvaralac i imalac, dužni su da odaberu arhivsku građu i izdvoje radi uništenja bezvredan dokumentarni materijal kojem je istekao rok čuvanja, godinu dana od dana isteka utvrđenog roka. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne donese ovaj akt. Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. Prilikom obraćanja nadležnom arhivu radi dobijanja odobrenja za uništavanje potrebno je podneti sledeći dopis:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari