Search

Zahtev za saglasnost na listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

Na osnovu člana 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) stvaralac i imalac, osim fizičkih lica, dužni su da donesu listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne donese ovaj akt. Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. Prilikom obraćanja nadležnom arhivu radi davanja saglasnosti na ovu listu poželjno je podneti sledeći dopis:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari