Search

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

Na osnovu člana 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) da su stvaralac i imalac, osim fizičkih lica, dužni da donesu opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata. Taj akt donosi se u formi pravilnika. Zakonom je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne donese ovaj akt Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. To je sledeći akt:

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari