Search

Dostavljanje prepisa arhivske knjige

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o celokupnoj arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu nastalom u radu stvaraoca. Vodi se na propisanom obrascu. Pravilnikom o obrascu arhivske knjige propisan je ovaj obrazac i način vođenja arhivske knjige. Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020) je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako ne vodi arhivsku knjigu. Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za ovaj prekršaj odgovorno lice u pravnom licu. Kako se dostavlja arhivska knjiga, odnosno kako izgleda dopis kojim se obraćate vašem nadležnom arhivu kada dostavljate arhivsku knjigu.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari